Πέντε από τα επτά σχήματα πέρασαν στη Β’ φάση του διαγωνισμού για το έργο – ΣΔΙΤ που αφορά σε τέσσερα νέα Δικαστικά Μέγαρα σε Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς καθώς και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και η διαχείρισή τους.

Τα σχήματα που περνούν είναι:

 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
 • ΑΒΑΞ
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΤΕΣΕ
 • ΙΝΤΡΑΚΑΤ-REDEX

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή) εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α’ Φάση Διαγωνισμού / Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). Δεν πέρασαν στην επόμενη φάση της διαδικασίας τα σχήματα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΕΚΑΛ-JCC.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 148,81 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 120 εκατ. ευρώ). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021. Η διάρκεια της σύμβασης προγραμματίζεται για 360 μήνες (30 έτη), εκ των οποίων τα πρώτα 3 χρόνια (κατά μέγιστο) θα αφορά την κατασκευαστική περίοδο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 [αι στο Ν. 3389/2005 («Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»), όπως έχουν τροποποιηθεί. Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: Την Α΄ Φάση (προεπιλογή) όπου ολοκληρώθηκε με την παραπάνω απόφαση, και τη Β’ Φάση η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους στάδια, ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) όπου εισέρχεται ο διαγωνισμός για να καταλήξουμε στο Στάδιο Β.ΙΙ που είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στόχος είναι το έργο να τρέξει και να φτάσουμε γρήγορα στη Β.ΙΙ’ φάση και στην κατάθεση των προσφορών. Τα έργα χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις πιθανόν να μπορούν να ξεκινήσουν το 2023.

Να θυμίσουμε ότι αναμένεται η εκκίνηση ακόμα δύο ΣΔΙΤ για Δικαστικά Μέγαρα.

Πρόκειται για:

 • Δικαστικά Μέγαρα Κρήτης: Ηρακλείου (νέο), Χανίων (ανακατασκευή) και Ρεθύμνου (ανακατασκευή)
 • Δικαστικά Μέγαρα Θεσσαλίας: Λαμίας (νέο), Λάρισας (ανακατασκευή), Καρδίτσας (ανακατασκευή), Τρικάλων (ανακατασκευή), Βόλου (νέο).

Η ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνεται η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την κατασκευή των νέων κτιρίων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία τους για χρονικό διάστημα 27 ετών, εκ των οποίων τα πρώτα δύο-τρία χρόνια θα αφορούν τα απαραίτητα έργα.

Είναι ακόμα ένα μεγάλο κτιριακό ΣΔΙΤ που προστίθεται στη μακριά λίστα που έχει ανοίξει με: 

 • τις φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Θράκης, Κρήτης και Θεσσαλίας,
 • το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών,
 • το Κέντρο Καινοτομίας,
 • το διπλό ΣΔΙΤ για 13 Κτίρια Πολιτικής Προστασίας, και
 • το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην Πειραιώς.

Διαβάστε ακόμη: