Στην επιτυχία του προγράμματος Ηρακλής, που βοήθησε στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά και στις δύο προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να επιστρέψουν σε αναπτυξιακή τροχιά, αναφέρθηκε ο Νότης Σαρδελάς, διευθύνων εταίρος της Sardelas Petsa Law Firm, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σαρδελάς, το Ελληνικό Πρόγραμμα Περιουσιακών Στοιχείων, «Ηρακλής», είναι μια ιστορία επιτυχίας για την Ελλάδα. Είναι η απόδειξη της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της αγοράς για τον σχεδιασμό, τη βελτίωση και την εφαρμογή του μηχανισμού που οδήγησε σε σημαντική μείωση των NPEs των ελληνικών τραπεζών.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας άνοιξε, επίσης, μια μεγάλη και λειτουργική αγορά, όπως αυτή των πωλήσεων και τιτλοποιήσεων NPLs, που αν και υπήρξαν και στο παρελθόν, πλέον οι όγκοι που πραγματοποιούνται έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τον όγκο των κόκκινων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Και δεν θα σταματήσουν, καθώς η επέκταση του προγράμματος, ο Ηρακλής ΙΙ, είναι μια τεχνικά βελτιωμένη έκδοση που θα οδηγήσει σύντομα στην οριστική επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων».

Οι προοπτικές της Ελλάδας βελτιώνονται

Ο κ. Σαρδελάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη βελτίωση του ελληνικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια μετά από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Για παράδειγμα:

-Παρά την πανδημία, υπάρχει εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,3% για το 2021 και 6% για το 2022

-Το κράτος έχει βελτιώσει την αξιολόγησή του και υπάρχει μείωση του κόστους δανεισμού του, με τα οφέλη να επεκτείνονται και στις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις.

-Υπάρχει αναμενόμενη βελτίωση στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων ακινήτων.

Αυτή η βελτίωση στις μακροοικονομικές συνθήκες και σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς NPLs και στην επιτυχία τιτλοποιημένων προϊόντων συνδεδεμένων με NPL στη δευτερογενή αγορά.

Παραμένουν οι προκλήσεις

Ο κ. Σαρδελάς επέστησε την προσοχή, ωστόσο, και στις επόμενες προκλήσεις που καλείται η χώρας μας να αντιμετωπίσει, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο «Ηρακλής». Μάλιστα, υπενθύμισε ότι τόσο η Πολιτεία, όσο και οι δυνάμεις της αγοράς θα πρέπει να συνεχίσουν την συνεργασία τους για να αποτελέσει παρελθόν η κληρονομιά της δημοσιονομικής κρίσης.

Η πρώτη πρόκληση σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19. Πράγματι, τα επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με τις επιδόσεις των projects των NPLs καταρτίστηκαν σε μια εποχή που η επίδραση της πανδημίας δεν είναι ακόμη γνωστή σε όλο της το εύρος. Ο αρνητικός αντίκτυπος στις προβλεπόμενες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων λόγω της πανδημίας μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες στις τιτλοποιήσεις που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του Ηρακλή.

Αυτή η πρόκληση είναι εν μέρει διαχειρίσιμη, καθώς το βελτιωμένο πλαίσιο παρέχει τους μηχανισμούς εκείνους που απαιτούνται, όπως η περίοδος χάριτος, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι.

Πτωχευτικός κώδικας

Η δεύτερη πρόκληση, που είναι ανεξάρτητη από την αρχιτεκτονική του συστήματος «Ηρακλής»,  σχετίζεται με τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Ο νέος νόμος εισάγει έναν πολύ μεγάλο αριθμό θεσμικών και νομικών αλλαγών, με πολλές μη δοκιμασμένες ακόμη προβλέψεις, όπως π.χ. την ικανότητα για πρώτη φορά, ατόμων / μη εμπόρων να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης. Είναι ένα περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που απαιτεί για την εφαρμογή του σημαντικό αριθμό δευτερογενών νομοθετικών ρυθμίσεων και προφανώς βελτιώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, για το πώς θα εφαρμοστούν στις διαδικασίες πτώχευσης τέτοιες ριζικές αλλαγές, αλλά και εάν τυχόν τέτοιου είδους ζητήματα ενδεχομένως να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση των χαρτοφυλακίων NPL.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρδελάς, είναι πολύ σημαντικό το νέο πλαίσιο να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο για την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του νέου πλαισίου και να είναι έτοιμοι να προβούν γρήγορα στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Σαρδελάς υπενθύμισε ότι ο Ηρακλής είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ότι το κράτος και οι εμπλεκόμενοι στην αγορά μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επιτύχουν βέλτιστα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό αυτή η συνεργασία να συνεχίσει, και πρέπει, ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων, προκειμένου ο τραπεζικός τομέας και η ελληνική οικονομία να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τα κεφάλαια που αναμένεται να εισέλθουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια.