Η ΕxxonMobil μένει στην Ελλάδα, και με αυξημένο μάλιστα ποσοστό, στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, θέλει όμως τον… χρόνο της για να υλοποιήσει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο πρόγραμμα ερευνών.

Η αμερικανική πολυεθνική αιτήθηκε διετή παράταση του προγράμματος από την ΕΔΕΥ στις 8 Αυγούστου και με μια δεύτερη συμπληρωματική επιστολή στις 16 Αυγούστου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αριστοφάνης Στεφάτος υπέγραψε στις 23 Αυγούστου τις σχετικές αποφάσεις που διασφαλίζουν παράταση 24 μηνών, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Η περίοδος που είχε διασφαλίσει η Total ως διαχειριστής των δύο παραχωρήσεων το 2019 με την υπογραφή των συμβάσεων ήταν τριετής και έληγε τον Οκτώβριο του 2022.

Ωστόσο η κοινοπραξία, με διαχειριστή την Total, για λόγους που συνδέονται με το γενικότερο κλίμα αποεπένδυσης που επικράτησε αμέσως ένα χρόνο μετά τις παραχωρήσεις αλλά και τις προσφυγές οικολογικών οργανώσεων στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν ξεκίνησε ποτέ το πρόγραμμα ερευνών μέχρι που αποχώρησε τον περασμένο Απρίλιο από την Ελλάδα.

Τον Ιούλιο, ρόλο operator στην κοινοπραξία των δύο παραχωρήσεων ανέλαβε η ExxonMobil εξαγοράζοντας το 75% του μεριδίου της γαλλικής εταιρείας (40%), ενώ το υπόλοιπο 25% μεταβιβάστηκε στον τρίτο εταίρο, στα EΛΠΕ, και συγκεκριμένα στις δύο θυγατρικές που έχει συστήσει για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στις δύο παραχωρήσεις της Κρήτης.

To αίτημα της ExxonMobil για παράταση της πρώτης φάσης του προγράμματος ερευνών, λοιπόν, ήρθε σχεδόν ένα μήνα μετά το πολύ καλό νέο της παραμονής της στην Ελλάδα, με ενισχυμένο μάλιστα ρόλο στην κοινοπραξία των πολλά υποσχόμενων περιοχών της Κρήτης.

Ωστόσο, αν και παρατείνει τον χρόνο ερευνών αποκλίνοντας σημαντικά από το χρονοδιάγραμμα έναρξης της ΕΔΕΥ που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12 Απριλίου, δεν προκαλεί ανησυχίες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες δεν φαίνεται να ήταν ανυποψίαστες για το αίτημα της ExxonMobil.

Aντιθέτως φαίνεται να αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για την παραμονή της στην Ελλάδα, κάτι που θεωρείται από παράγοντες της αγοράς εύλογο έως ένα βαθμό αφού η Total δεν είχε προχωρήσει ούτε σε ένα χιλιόμετρο σεισμικών ερευνών.

Αλλωστε η επόμενη επιλογή που είχε η ελληνική πλευρά, εάν δεν έβρισκε διάδοχη κατάσταση μετά την αποχώρηση της Total, ήταν να καταγγείλει τις συμβάσεις για να πάρει πίσω τα οικόπεδα και να αναζητήσει εκ νέου αναδόχους, κάτι που θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Η αμερικανική εταιρεία δεσμεύεται να αναβαθμίσει ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες, με στόχο να γίνει ερευνητική γεώτρηση μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις αποφάσεις που υπέγραψε ο κ. Στεφάτος, η ΕΔΕΥ λαμβάνοντας υπόψη «την πρόθεση του μισθωτή να προχωρήσει σε ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των εργασιών του προγράμματος ελαχίστων εργασιών της πρώτης φάσης του σταδίου εργασιών, με τις οποίες δύναται να επισπεύσει την απόφασή του για την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης μέχρι τον Οκτώβριο του 2024», αλλά και «την ανάγκη συνέχισης και επίσπευσης της ολοκλήρωσης του προγράμματος της έρευνας για υδρογονάνθρακες στη θαλάσσια περιοχή “Δυτικά Κρήτης” και στη θαλάσσια περιοχή “Νοτιοδυτικά Κρήτης” με σκοπό την προώθηση και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, αποφάσισε να παράσχει τη συναίνεσή της (ως εκμισθωτής) στην παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μισθωτή κατά 24 μήνες, ήτοι μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2024, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του νέου ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένου προγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της από 15.8.2022 επιστολής της εντολοδόχου εταιρείας».

Η ΕxxonMobil καλείται να υποβάλει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της σύμβασης το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό για το 2022.

Διαβάστε ακόμη: