Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς ότι εσχάτως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές επιδεικνύουν ένα σοβαρό ενδιαφέρον για τις μετοχές του κλάδου των πετρελαίων σε εταιρείες όπως τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil.

Το ενδιαφέρον αυτό, όπως επισημαίνουν χρηματιστηριακοί κύκλοι, είναι και γενικό αλλά και ειδικό!!!

Γενικό υπό την έννοια ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ξένοι θεσμικοί έχουν στρέψει την προσοχή τους, πέραν των τραπεζών και στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα καλά βαριά χαρτιά του Χρηματιστηρίου με τις σίγουρες αποδόσεις, την κεφαλαιακή ευρωστία, τη διανομή μερισμάτων!

Ειδικό υπό την έννοια, ότι ο κλάδος των πετρελαίων γίνεται hot, της μόδας, καθώς συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις προσέλκυσης ξένων θεσμικών επενδυτών!

Κατ’ αρχήν το βασικό ζήτημα, το πρώτο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου!

Δεύτερον και πολύ ουσιαστικό η αύξηση των τιμών διύλισης στις βιομηχανικές μονάδες των 2 μεγάλων εισηγμένων, καθώς η ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα έχει αυξηθεί στον υπέρτατο βαθμό και κατ ‘ επέκταση η κερδοφορία εκτινάσσεται!

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, τα πετρέλαια μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο των επενδυτών, ξένων και Ελλήνων, θεσμικών και ιδιωτών!

Βεβαίως, για να ξέρουμε τι λέμε και για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, η κίνηση της αγοράς και των τιμών είναι συνάρτηση των εξελίξεων τόσο στο εσωτερικό της χώρας (μετάλλαξη Όμικρον, πρόωρες εκλογές) όσο και στο εξωτερικό (ξένα χρηματιστήρια, διεθνής συγκυρία, επιτόκια της FED και της ΕΚΤ)!