Μηχανές στο φουλ από τον ΑΔΜΗΕ για διεθνείς διασυνδέσεις και εσωτερικές υποδομές για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Την ίδια στιγμή η νέα «τάση» στις ΑΠΕ είναι τα συστήματα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση. Ο συνδυασμός συστημάτων ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης προκαλεί συνωστισμό τους προθαλάμους της ΡΑΕ με άδειες 2,5 Γιγαβάτ που έχει εκδώσει η Αρχή.

Αλλά και η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο είναι βασική πολιτική της χώρας, αφού η Ελλάδα θα μπορούσε να απορροφήσει περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα πρόσθετου Αζέρικου φυσικού αερίου, ενώ και άλλες αγορές στη ΝΑ Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη χωρητικότητα του ΤΑΡ.

Στο πλαίσιο αυτό η Γ. Γραμμ. Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της Κασπίας Θάλασσας και ιδιαίτερα του Αζερμπαϊτζαν, ως μια καίρια πηγή διαφοροποίησης εφοδιασμού, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (TAP) το 2020 και τόνισε πως «η Ελλάδα χαιρετίζει τον μελλοντικό διπλασιασμό της δυναμικότητας του ΤΑΡ κατά 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως».

Η Τράπεζα Ελλάδος κατηγορεί το TTF για κερδοσκοπία στο φυσικό αέριο

Οι διασυνδέσεις με Ιταλία – Αλβανία

Η ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων και των εγχώριων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2024-2033 του ΑΔΜΗΕ.

Η επικαιροποιημένη έκδοση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ ενσωματώνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους των νέων διασυνοριακών διασυνδέσεων με την Ιταλία και την Αλβανία, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας μας για πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, προβλέπει νέα έργα ύψους 147 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ.

Η μεταφορική ικανότητα της υποθαλάσσιας καλωδιακής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα ανέρχεται σε 1.000 MW, τριπλασιάζοντας το υφιστάμενο περιθώριο ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, στα 1.500 MW.

Σε τεχνικό επίπεδο, η νέα διασύνδεση θα είναι συνεχούς ρεύματος, με υπερσύγχρονη τεχνολογία μετατροπέων πηγής τάσης (Voltage Source Converters – VSC) και σταθμούς ηλεκτροδίων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Το υποβρύχιο μήκος της διαδρομής υπολογίζεται σε 220 χλμ. και σε 55 χλμ. το μήκος της όδευσης των υπογείων τμημάτων σε Ελλάδα και Ιταλία.

Επίσης η ολοκλήρωση της νέας διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 400 kV μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας έως το 2030. Η διασύνδεση θα διαθέτει ονομαστική ικανότητα μεταφοράς 1.600 MVA και θα συνδέσει το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με τον νέο Υποσταθμό Fier στη νότια Αλβανία.

Η χερσαία διεθνής διασύνδεση εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό μήκος περί τα 145 χλμ., εκ των οποίων τα 45 χλμ. θα βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και τα 100 χλμ. στην επικράτεια της Αλβανίας. Το έργο προβλέπεται να αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών κατά τουλάχιστον 200 MW και στις δύο κατευθύνσεις (από και προς την Αλβανία).

Έργα υποδομής στην Ελλάδα

Ο ΑΔΜΗΕ στον μεσοπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό του προτεραιοποιεί την ενίσχυση και των εγχώριων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής θα αναπτύξει ένα νέο ΚΥΤ στην περιοχή της Θεσπρωτίας, το οποίο θα συνδέεται μέσω νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV με το υπάρχον ΚΥΤ Αράχθου. Το KYT Θεσπρωτίας θα είναι νευραλγικής σημασίας καθώς θα εξυπηρετήσει τις δύο νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις με την Ιταλία και την Αλβανία, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευστάθειας του Συστήματος Μεταφοράς στην περιοχή και θα αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα για την υποστήριξη της διείσδυσης νέων μονάδων ΑΠΕ.

Προβλέπει επίσης έργα επέκτασης των σημείων σύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς με το Δίκτυο Διανομής, με την κατασκευή νέων Υποσταθμών στην Κεφαλονιά (Κεφαλονιά ΙΙ), την Κέρκυρα (Σιδάρι), τη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος ΙΙ) και τη Δράμα (Προσοτσάνη).

Επιπλέον σχεδιάζει την κατασκευή Υποσταθμού στην Αίγινα καθώς και την εγκατάσταση εξοπλισμού 150 kV σε Υποσταθμούς και ΚΥΤ ανά την Ελλάδα για την σύνδεση νέων μετασχηματιστών Μέσης Τάσης.

Στα Ιόνια Νησιά, προβλέπεται νέο έργο διασύνδεσης μεταξύ της τερματικής διάταξης Κυλλήνης και του Υποσταθμού Κεφαλονιά ΙΙ. Η διασύνδεση αυτή θα υλοποιηθεί με υποβρύχιο καλώδιο 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 ΜVA και Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης επί της Κεφαλονιάς.

Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας: Ποιοι εξασφάλισαν άδειες για μεγάλα έργα

Τα έργα ΑΠΕ «πακετάρονται» με αποθήκευση ενέργειας

Αυξάνεται συνεχώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον συνδυασμό συστημάτων ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης behind the meter, όπως φαίνεται από τις άδειες που έχει έως τώρα εκδώσει η ΡΑΕ. Είναι ενδεικτικό ότι οι άδειες αυτές αφορούν ένα χαρτοφυλάκιο 36 έργων, συνολικής ισχύος περίπου 2,5 Γιγαβάτ.

Αυτή είναι και η νέα «γραμμή» στις ΑΠΕ με άδειες 2,5 Γιγαβάτ για συστήματα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση.

Από αυτά τα έργα, τα 6 (συνολικής ισχύος περί το 1 Γιγαβάτ) αφορούν «πράσινους» σταθμούς με μονάδες αποθήκευσης χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το σύστημα. Τα υπόλοιπα 36, συνολικής ισχύος 1,55 Γιγαβάτ) αφορούν συστήματα με μονάδες αποθήκευσης με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο.

Το βασικό κίνητρο που δίνει πλέον η πολιτεία στον συνδυασμό έργων ΑΠΕ με αποθήκευση, «πριμοδοτώντας» τα αντίστοιχα συστήματα με την κατάταξή τους σε υψηλές ομάδες και υπο-ομάδες για τη χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, μέσω της υπουργικής απόφασης για τις προτεραιότητες που εκδόθηκε τον Αύγουστο και επικαιροποιήθηκε στο τέλος του Ιανουαρίου.

«Θα χορηγηθούν όροι σύνδεσης σε σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 300 Μεγαβάτ και με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ανά σταθμό τουλάχιστον 250 Μεγαβατώρων. Επίσης, στην Ομάδα Δ υπάγονται συστήματα με μονάδες αποθήκευσης τόσο της παραγράφου 11Α όσο και της 11 Β, για τη χορήγηση όρων σύνδεσης σε ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο συνολικής 1000 Μεγαβάτ για κάθε μία από τις αντίστοιχες υποομάδες» μας λένε από τη ΡΑΕ.

Με την προσθήκη μπαταρίας, η αίτηση σύνδεσης στο σύστημα ενός αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου μπορεί να «αναρριχηθεί» έως και δύο Ομάδες, αποτελώντας επομένως έναν σημαντικό λόγο για αυτή την επιλογή. Κίνητρο που παρείχε η πολιτεία, με γνώμονα τον ρόλο που μπορεί να παίξει η μονάδα αποθήκευσης, ώστε μία μονάδα ΑΠΕ να μην επιβαρύνει σε φαινόμενα συμφόρησης στο τοπικό σύστημα – ή και δυνητικά να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους, στην περίπτωση που των συσσωρευτών με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο.

Οι άδειες για συστήματα ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης αφορούν έργα με υφιστάμενες Βεβαιώσεις Παραγωγού, οι οποίες τροποποιήθηκαν για να προστεθούν συσσωρευτές. Στην περίπτωση των μονάδων αποθήκευσης χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης, το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται εκτός κύκλου, οποιαδήποτε στιγμή.

«Η επιλογή της δυνατότητας ή μη απορρόφησης από το δίκτυο «μεταφράζεται» και σε διαφορετικό σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης του συστήματος. Στην περίπτωση των έργων της παραγράφου 11Α, θα μπορεί να διεκδικηθεί εγγυημένη «ταρίφα» μέσω των διαγωνισμών για ένα χαρτοφυλάκιο 200 Μεγαβάτ που προβλέπεται στο τρέχον σχήμα στήριξης – μάλιστα, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να αυξήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο στα επίπεδα του 1 Γιγαβάτ» λέει στέλεχος του Υπουργείου.

Από την άλλη πλευρά, παραγωγοί που έχουν προχωρήσει σε τροποποιήσεις των Βεβαιώσεων, για την υπαγωγή των πρότζεκτ τους σε ευνοϊκές διατάξεις.

«Προσθέτουμε μπαταρίες με δυνατότητα απορρόφησης σε έργα ΑΠΕ του χαρτοφυλακίου τους, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν προόριζαν για τη διεκδίκηση ταρίφας. Φυσικά βλέπουμε ότι ένα τέτοιο έργο ΑΠΕ θα λειτουργεί επικουρικά στη μονάδα αποθήκευσης, ώστε η μπαταρία να είναι πιο ευέλικτη ή αποδοτική στην παροχή υπηρεσιών στο σύστημα» μας λέει στέλεχος ενεργειακής εταιρίας.

Παίζει δυνατά και το Αζέρικο φυσικό αέριο

Στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν έγινε πρόσφατα η 9η Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλευτικού Οργάνου του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern Gas Corridor Advisory Council.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου που συμμετείχε, βρέθηκε σε συζήτηση με αντικείμενο την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης, που βιώνουν οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κα Σδούκου επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της Κασπίας Θάλασσας και ιδιαίτερα του Αζερμπαϊτζαν, ως μια καίρια πηγή διαφοροποίησης εφοδιασμού, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (TAP) το 2020. Συμπληρώνοντας τόνισε πως «η Ελλάδα χαιρετίζει τον μελλοντικό διπλασιασμό της δυναμικότητας του ΤΑΡ κατά 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Στο εγγύς μέλλον, η Ελλάδα θα μπορούσε να απορροφήσει περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα πρόσθετου αζέρικου φυσικού αερίου, ενώ και άλλες αγορές στη ΝΑ Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη χωρητικότητα του ΤΑΡ. Για παράδειγμα, ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εισέρχεται πολύ σύντομα στη φάση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (ΤΕΑ), θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως διέξοδος για πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου».

Επίσης, παρουσίασε το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε, παράλληλα, στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και συγκεκριμένα για την πρόταση που κατέθεσε η Κυβέρνηση για το νέο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.): «Το σχέδιο μας για το νέο Ε.Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνει τους φιλόδοξους στόχους μας προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, εξασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση της εξωτερικής ενεργειακής μας εξάρτησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γενική Γραμματέας.

Τέλος, η κ. Σδούκου παρουσίασε την αλματώδη πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΑΠΕ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με το 2022 να αποτελεί μια χρονιά ρεκόρ, με την εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος 2 GW.

Διαβάστε ακόμη: