Βελτιωμένα αποτελέσματα κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες ως επί το πλείστον, σημειώνει η Euroxx σε ανάλυσή της, τα οποία οφείλονται στην αξιοσημείωτη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, την επέκταση των χορηγήσεων με συνολικές εκταμιεύσεις 7,5 δισ. ευρώ και την εξοικονόμηση κόστους.

Παρά τις ανησυχίες για επιδείνωση της κουλτούρας πληρωμών λόγω της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου πληθωρισμού, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, λόγω μη οργανικών ενεργειών καθώς και από τον αρνητικό σχηματισμό κόκκινων δανείων. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα στέρεα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητα που μπορούν πλέον να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Ελκυστικές οι τραπεζικές μετοχές

Από άποψη αποτίμησης, παρά την κρίση στην Ουκρανία και τα προβλήματα στην ενέργεια, οι αναλυτές της Euroxx εκτιμούν ότι διατηρείται το ελκυστικό επενδυτικό story του κλάδου, που βασίζεται στη μεγάλη πτώση του κόστους ρίσκου (CoR) και την αύξηση του δανεισμού.

Ετσι, τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (οι μετοχές τελούν υπό διαπραγμάτευση με αποτίμηση 0,50x P/TBV) παραβλέπουν την ανάκαμψη του κλάδου και τις προοπτικές διανομής μερίσματος.

Όπως τονίζεται, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν άμεση ή ελάχιστη έκθεση στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα εταιρικά κέρδη, γεγονότα που μπορούν να ανακόψουν την αναμενόμενη πιστωτική επέκταση και να αυξήσουν τις εισροές νέων NPEs.