Σε ισχυρή αναβάθμιση της τιμής-στόχου της Titan, από 31 ευρώ στα 40,5 ευρώ, προχώρησε η Eurobank Equities, δίνοντας παράλληλα σύσταση αγοράς (buy). Πρόκειται για αύξηση της τάξης του +30,65%, ενώ το περιθώριο ανόδου σε σύγκριση με το κλείσιμο της 21 Μαΐου (31,4 ευρώ) διαμορφώνεται στο +28,98%.

Καθώς πλησιάζει το listing της Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ, η χρηματιστηριακή αναμένει από την αγορά να υιοθετήσει σταδιακά μια προσέγγιση SOTP (αθροιστική αποτίμηση) στην Titan, κάτι που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Eq. θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκρυστάλλωση αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ ή 9 ευρώ ανά μετοχή, δεδομένων των χαμηλότερων ασφαλίστρων κινδύνου που συνδέονται με αμερικανικά assets.

Αυτό είναι, εξάλλου, που τελικά μεταφέρει τη συζήτηση για την αποτίμηση στην περιοχή των 40 ευρώ. Η αύξηση της τιμής-στόχου στα 40,5 ευρώ βασίζεται στην πρόβλεψη για απόδοση 6,3x του δείκτη EV/EBITDA.

Ωστόσο, η νέα τιμή εξακολουθεί να αποτελεί discount 15% σε σύγκριση με τη μέση αποτίμηση των ομοειδών εταιρειών σε παγκόσμια βάση.

Διαβάστε ακόμη: