Εντυπωσιακό «σερί» υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που θα «ξεφουσκώσουν» το βουνό του δημοσίου χρέους ως το 2029, προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην έκθεση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου (Fiscal Monitor) το ΔΝΤ κατατάσσει την Ελλάδα στις μόλις 4 χώρες της Ευρώπης που, μαζί με την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Τσεχία, προβλέπεται να διατηρήσουν πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο πάνω από 1% του ΑΕΠ τουλάχιστον.

Για το 2023 το Ταμείο εκτιμά ότι η Ελλάδα πέτυχε να καλύψει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% ενώ από φέτος ως και το 2029 προβλέπει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα κινείται επιτυγχάνοντας σταθερά διπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 2,1% του ΑΕΠ για κάθε έτος.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή αναμένεται να είναι η εξέλιξη στην προσπάθεια της χώρας για μείωση του δημοσίου χρέους της. Από 213,2% του ΑΕΠ το 2020, το ΔΝΤ εκτιμά πως το 2023 έπεσε σε 168,8% και φέτος αναμένεται να έχει πέσει στο 158,8%.

Και για τη συνέχεια προβλέπει περαιτέρω μείωση σε 152% το 2025 και έως και στο 138,8% το 2029. Θα έχει πέσει τότε κάτω από το επίπεδο της Ιταλίας (145% το 2029 από 155% το 2020) και θα έχει πλησιάσει αισθητά το Βέλγιο και τη Γαλλία (115%).

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστά μείωση ρεκόρ κατά 74,7 μονάδες επί του ΑΕΠ σε μια δεκαετία, όταν το χρέος στην Ευρωζώνη συνολικά θα έχει μειωθεί την ίδια περίοδο κατά 9,5 μονάδες (από 97,2% σε 87,7% του ΑΕΠ).

Αν επιβεβαιωθούν -όπως μέχρι τώρα- οι προβλέψεις για τόσο δραστική τάση μείωσης του χρέους κατά 3% ως 4% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, ακυρώνει ουσιαστικά και την όλη συζήτηση για τις όποιες τυχόν επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει από το 2032 η αναβίωση των «παγωμένων» τόκων των δανείων από το Β΄ Μνημόνιο.

Διαβάστε ακόμη: