Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη γαλλική τράπεζα BNP Paribas, η οποία ωστόσο επισημαίνει το αγκάθι της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Θετικό το πράσινο φως στα μερίσματα

«Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, με αυτή τη σειρά οι μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι με βάση το εποπτικό κεφάλαιο CET1, έλαβαν άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καταβάλουν ως μέρισμα το 24% του καθαρού εισοδήματός τους για πέρυσι 2023, κατά μέσο όρο. Η επιστροφή στους μετόχους συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ, το 93% της οποίας έχει τη μορφή μερίσματος, είναι η πρώτη του είδους της από το 2008 για τις εν λόγω τράπεζες, οι οποίες μεταξύ τους αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και είναι θετικό στοιχείο», σημειώνουν οι αναλυτές.

«Αγκάθι» η αναβαλλόμενη φορολογία

«Αναγνωρίζοντας αυτές τις ενθαρρυντικές τάσεις, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει επιταχύνει την διάθεση των συμμετοχών του από τις τέσσερις τράπεζες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο μέγιστο τους σημείο μεταξύ 81% και 99% το 2013 αλλά πλέον κατέχει μόνο το 18,4% της Εθνικής Τράπεζας. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2024 δείχνουν ότι τα πράγματα συνεχίζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ που ξεκίνησαν στις 6 Ιουνίου 2024 θα μειώσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένου ότι οι καταθέσεις αντιπροσωπεύουν το 73% των συνολικών υποχρεώσεών τους, περιορίζοντας έτσι την εσωτερική τους ικανότητα να παράγουν κεφάλαια. Αυτό θα μειώσει τον ρυθμό βελτίωσης της ποιότητας του συνολικού κεφαλαίου, το οποίο εξακολουθεί να περιλαμβάνει 44% των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων και 9% των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, για τις οποίες η ικανότητα απορρόφησης ζημιών είναι μικρότερη από εκείνη του κεφαλαίου CET1», σημειώνει η γαλλική τράπεζα.

Διαβάστε ακόμη