Βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία, άνοδος της μεταποίησης αλλά συγκράτηση της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, και περαιτέρω ενίσχυση των βιομηχανικών εξαγωγών, καταγράφει, μεταξύ άλλων, το Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο 2022 στις 100,4 μονάδες (από 95,5 μον. τον Νοέμβριο), επίπεδο, όμως, χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (109,1 μον.). Η άνοδος των προσδοκιών, ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης των παραγγελιών και της τρέχουσας ζήτησης. Επίσης, η υποχώρηση, αν και μικρή, των τιμών των ενεργειακών αγαθών διευκόλυνε μια σειρά κλάδων της οικονομίας.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι αβεβαιότητες σχετικά με τον πληθωρισμό φαίνεται πως έχουν ενσωματωθεί στις προσδοκίες σε μεγάλο βαθμό και σταδιακά εντός του έτους αναμένεται εξασθένισή τους, με τις επικείμενες εκλογές να ενεργοποιούν περαιτέρω θετικές εκτιμήσεις. Την ίδια ώρα, η αξιοποίηση του δυναμικού της βιομηχανίας ενισχύθηκε ήπια τον Δεκέμβριο. Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής αυξήθηκαν στους 5,3 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να ενισχύεται στο 76,6% τον Δεκέμβριο (από 75,6% τον Νοέμβριο) του τρέχοντος έτους.

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήπια υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,2% τον Νοέμβριο σε σχέση με ένα έτος πριν, στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 1,6% σε ΕΕ27, αλλά και αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συνεχίστηκαν οι μικτές τάσεις στους κλάδους της Βιομηχανίας τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, άνοδος για τη Μεταποίηση (2,5%) αλλά υποχώρηση για τα Ορυχεία – Λατομεία (-18,1%) και την παραγωγή Ηλεκτρικού ρεύματος (-21,4%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, βελτίωση καταγράφηκε στα Τρόφιμα (2,6%), στα Βασικά Μέταλλα (10,0%) και στα Φάρμακα (22,7%).

Απασχόληση, τιμές και εξαγωγές

Το γ’ τρίμηνο του 2022 η απασχόληση στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 2,4% (y-o-y), ή κατά 10,0 χιλ. άτομα, στα 425,6 χιλ.. Ίδιας έντασης ήταν και η αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+2,4%) ή κατά με 97,7 χιλ., στους 4.216,0 χιλ.. Επιπλέον, μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης, ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση αυξήθηκε 6,1%, (στις 115,0 μον.) το γ’ τρίμ. του 2022 σε συνέχεια μείωσης 0,4% ένα έτος νωρίτερα, καταγράφοντας την υψηλότερη άνοδο από το δ’ τρίμ. του 2018 (11,1%).

Στο “μέτωπο” των τιμών, ασθενέστερη η ενίσχυση τιμών εισαγωγών τον Οκτώβριο, κατά 18,1% από 21,1% τον Σεπτέμβριο. Σε υψηλότερα επίπεδα, η άνοδος των τιμών στην Ευρωζώνη (21% από 26,8% τον προηγούμενο μήνα). Σε χαμηλότερα επίπεδα και η άνοδος για το δείκτη τιμών παραγωγού τον Νοέμβριο (20,2%) από 24% τον Οκτώβριο. Ηπιότερες οι μεταβολές σε Ευρώπη τον Νοέμβριο (στην περιοχή του 14% από 16,2% τον προηγούμενο μήνα).

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, στα €2,8 δισεκ. οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων τον Οκτώβριο (29,8%, y-o-y). Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα €4,8 δισεκ. από €2,9 δισεκ. ένα έτος πριν. Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων τον Οκτώβριο ξεπέρασε το 86% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών.

Πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους το Αλουμίνιο με €700 εκατ. (+28,6%, y-o-y) και τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €509 εκατ. (-27,9% y-o-y) το γ΄ τρίμηνο του 2022.Σχεδόν το 82% των βιομηχανικών προϊόντων προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα μόλις 5,6% προς Β. Αμερική το γ’ τρίμηνο του 2022.

Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης του ΙΟΒΕ, ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας σημείωσε βελτίωση 36,4% το γ’ τριμ. του 2022 στην Ελλάδα έναντι 22,5% στην ΕΕ. Άνοδος 4,4% σημειώθηκε το γ΄ τριμ. του 2022 σε σύγκριση με β΄ τρίμ. του ίδιου έτους.

Η υψηλότερη άνοδος του κύκλου εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν στη Μεταποίηση, 44,2% από 30,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Σημαντική άνοδος και στον Τουρισμό (32,6% από αύξηση 79,3% ένα χρόνο πριν).

Ακολούθησαν οι Διοικητικές δραστηριότητες και η Μεταφορά και αποθήκευση, με άνοδο 32,2% και 27,7%, αντίστοιχα, το γ’ τρίμ. του 2022, από ενίσχυση 49,7% και 43,8% αντίστοιχα ένα χρόνο πριν. Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι Κατασκευές, με ενίσχυση στην περιοχή του 23% αμφότερα, έναντι ανόδου 14% και 9,1%, αντίστοιχα ένα χρόνο πριν. Άνοδος του κύκλου εργασιών για τη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (19,9%), σε συνέχεια ανόδου 26,3% ένα χρόνο πριν. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων καταγράφηκε βελτίωση 42,8% το γ΄ τρίμηνο του 2022 έναντι ηπιότερης αύξησης 24,9% ένα χρόνο πριν.

Εντός των κλάδων βιομηχανίας, και εξαιρουμένων των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου, για την υψηλότερη ενίσχυση του κύκλου εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με ένα χρόνο πριν ξεχώρισαν τα Βασικά μέταλλα, με άνοδο της τάξης του 93% σε συνέχεια ανόδου 52,6% ένα χρόνο πριν.

Ακολούθησε ο Εξοπλισμός μεταφορών, με αύξηση 48,5%, από +3,3% το γ’ τρίμηνο του 2021.Ασθενέστερη ήταν η βελτίωση του κύκλου εργασιών για τα Χάρτινα προϊόντα και τα Χημικά προϊόντα, 30,7% και 28,2%, αντίστοιχα, σε συνέχεια ανόδου 15% και 13,9%, αντίστοιχα ένα χρόνο πριν. Σε χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν οι ΗΥ και εξοπλισμός και ο Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με άνοδο του κύκλου εργασιών στην περιοχή του 27,8% και 22,8%, αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2022 από άνοδο 21,3% και 41,7%, αντίστοιχα, ένα χρόνο πριν. Στο σύνολο της Βιομηχανίας, η άνοδος του κύκλου εργασιών άγγιξε το 44% το γ΄ τρίμηνο του 2022 από 29,7% ένα χρόνο πριν.

Διαβάστε ακόμη: