Μείωση κατά 324 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα 141,7 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,129 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 794 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά την αύξηση των καταθέσεων από επιχειρήσεις κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά οι καταθέσεις των επιχειρήσεων είχαν μειωθεί τον προηγούμενο μήνα κατά 1,145 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,3% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 752 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.154 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 365 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΤτΕ, έναντι αύξησης κατά 57 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 2,3% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Χορηγήσεις

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 405 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση της χρηματοδότησης προς το Δημόσιο Τομέα με την μηνιαία καθαρή ροή προς την Γενική Κυβέρνηση να είναι θετική κατά 680 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 767 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 582 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 7,0% από 8,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 6,7% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 441 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 9,6% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 141 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 80 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Διαβάστε περισσότερα