Διαψεύστηκαν οι περσινές προσδοκίες των τραπεζών για τις εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων, καθώς κινήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς και τη ζήτηση να κατεβάζει ταχύτητα από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Περίμεναν ότι οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών θα ξεπερνούσαν το 1,3 με 1,5 δις ευρώ και περιορίστηκαν στο 1,1 δις ευρώ.

Αυτό διαπιστώνει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2023) της Τράπεζας Ελλάδος που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία τον Μάρτιο φέτος ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων παρέμεινε αρνητικός στο -3,7%.

Η κύρια αιτία για τη μείωση της ζήτησης είναι η άνοδος των επιτοκίων, και η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Το 4ο τρίμηνο του 2022 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 31,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021) και υπεγράφησαν 4.069 νέες δανειακές συμβάσεις, με το μέσο ύψους του δανείου στις 82,7 χιλιάδες ευρώ.

Συνολικά πέρυσι εκταμιεύθηκαν 11.013 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,109 δις ευρώ.

Οι δανειολήπτες προτίμησαν να δανειστούν με σταθερό επιτόκιο και έτσι είναι «θωρακισμένοι» απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ από την ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα το 62,9% των στεγαστικών που εκταμιεύθηκαν το 2022 έχει σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών, το 15% σταθερό επιτόκιο για περίοδο 5-10 χρόνια, και οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή ίση του 1 έτους αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,5% του συνόλου των νέων δανείων.

Να σημειωθεί ότι το 40% των δανείων έχουν διάρκεια από 15-25 χρόνια, το 35% είναι διάρκειας από 25 με 30 χρόνια, το 20% μέχρι 15 χρόνια και το 5% έχει διάρκεια πάνω από 30 χρόνια.

Τέλος με βάση τους δείκτες δανείου προς αξία ακινήτου, διαθέσιμο εισόδημα και ικανότητα εξυπηρέτησης κατά την έγκριση, το 71,4% των εκταμιεύσεων κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (πράσινη απόχρωση), επομένως σε δανειολήπτες με επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης δανείου.

Το 27,5% των εκταμιεύσεων δανείων χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κινδύνου (πορτοκαλί απόχρωση), ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων που ταξινομούνται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κόκκινη απόχρωση) αντιστοιχούν σε μόλις 1,1% επί του συνόλου.

Διαβάστε περισσότερα