Το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο Space Hellas το 6o συνεχόμενο έτος με ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών €128,6 εκατ., συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία, σημειώνεται στην ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εισηγμένης για το 2022 ανήλθε στα €128,6 εκατ., αυξημένος κατά 24,45% έναντι του 2021, όπου ήταν €103,3 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 22,6 εκατ. το 2022, έναντι € 20,5 εκατ. το 2021.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 10,8 εκατ. το 2022, έναντι €9,5 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 14,44%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. το 2022 έναντι € 5,1 εκατ. το 2021, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 8,66% και ανήλθαν σε 5,0 εκατ. το 2022, έναντι € 4,6 εκατ. το 2021.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 110,3 εκατ. το 2022, έναντι €91,3 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,9 εκατ. το 2022, έναντι € 7 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,73%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2022 ανήλθαν σε € 4,5 εκατ., έναντι € 2,7 εκατ. το 2021 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2022 ανήλθαν σε € 3,3 εκατ., έναντι € 2,3 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43,4%.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται θετικές κατά € 678 χιλ. και σε συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοδοτικών ροών κατά € 12.638 χιλ. διοχετευτήκαν στις επενδύσεις ύψους € 7.396 χιλ. και στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά € 5.920 χιλ.

Παρά τους σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το 2022, είναι γεγονός ότι η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Space Hellas, θωρακίζεται συστηματικά με τη δημιουργία σημαντικού ανεκτέλεστου έργων για το 2023 και τα επόμενα έτη, αλλά και με τη δυναμική παρουσία σε κρίσιμους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα.

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης

Τα κονδύλια που έχουν προδιαγραφεί για την Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια για ψηφιακά εργαλεία, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Data Centers, υπηρεσίες cloud, ευζωνικά δίκτυα οπτικών ινών, κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και συστήματα κυβερνοασφάλειας, εφαρμογές ΙoΤ, ΑΙ κ.λπ. δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταθερής ανάπτυξης με διεύρυνση του κύκλου εργασιών και έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε: «Η Space Hellas με τις συνέργειες που δημιουργούνται από τις εταιρείες του Ομίλου, μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο του ICT, με δυνατότητες εξωστρέφειας και επέκτασης στο εξωτερικό, ενδυναμώνοντας τη θέση του Ομίλου στην αγορά, ως regional Digital Integrator.

Tα τελευταία χρόνια η Space Hellas επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, υποδομές και σε εξαγορές εταιρειών που διευρύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ICT, όπως αυτές στο χώρο του λογισμικού με τη SingularLogic και την ΕpsilonSingularLogic, στο ΙoΤ με τη Senseone, στο Open Source Intelligence με την Web-IQ και στο Smart Agriculture με την AgroApps.

Επίσης, οι συνεργασίες και οι πιστοποιήσεις με τους πιο ισχυρούς διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού και λογισμικού, αλλά και η δυνατότητα σύνθεσης ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, δημιουργούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διευρυμένο πελατολόγιο του Ομίλου και σημαντική ευκαιρία για σταθερή ανάπτυξη και ενδυνάμωση των οικονομικών μεγεθών του, τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε περισσότερα