Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την κρατική επιδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα για τη στήριξη δυο έργων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Τα μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ελλάδας, καθώς και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης μέτρων “Fit for 55”, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, το project Faethon περιλαμβάνει την κατασκευή δυο μονάδων φωτοβολταϊκών ικανότητας παραγωγής 252 ΜW έκαστη, με μονάδες αποθήκευσης. Το project Seli περιλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 309 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Και τα δυο έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2025. Η κρατική βοήθεια θα λάβει τη μορφή διμερούς σύμβασης επί της διαφορά τιμής ηλεκτρικού, για περίοδο 20 ετών.

Η τιμή εκκίνησης θα καθοριστεί από τεχνική επιτροπή βάσει, μεταξύ άλλων, ανάλυσης κόστους-οφέλους και εκτίμησης κινδύνου. Η τιμή αναφοράς θα υπολογίζεται ως μηνιαίος σταθμισμένος μέσος όρος της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές της επόμενης ημέρας.

Υπό αυτό το καθεστώς θα εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών για τους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι δεν θα αποζημιώνονται υπερβολικά για τις περιόδους κατά τις οποίες η τιμή αναφοράς είναι υψηλότερη από την τιμή απεργίας. Η στήριξη για τα έργα θα καταβάλλεται ετησίως για περίοδο 20 ετών.

Και τα δύο έργα αναμένεται να αυξήσουν την ετήσια καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια στο ελληνικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 1,2 TWh. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2020.

Επιπλέον, τα δύο έργα θα ενισχύσουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Οι μονάδες αποθήκευσης και στα δύο έργα θα συμβάλουν στην αποσύνδεση της κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή και ενισχύοντας δε, τη σταθερότητα του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε ακόμη: