«Ανάσα» σε χιλιάδες φορολογούμενους που απειλούνται με κατασχέσεις και άλλα εισπρακτικά μέτρα της εφορίας ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση, παρέχοντας τη δυνατότητα επανένταξης σε παλιές ρυθμίσεις που χάθηκαν.

H μερική αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων στην εφορία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο με τον νέο φορολογικό κώδικα, έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν 107 δισ. ευρώ, και από αυτά μόλις το 5,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ή 4,7 δισ. ευρώ βρίσκεται σε ρύθμιση!

Όμως, η αναβίωση των ρυθμίσεων έχει και βαρύ αντίτιμο, καθώς θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι χρωστούμενες δόσεις από τότε που χάθηκε ο διακανονισμός.

Οι παλιές ρυθμίσεις θα ανοίξουν ξανά υπό προϋποθέσεις, μόλις ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Επί της ουσίας όμως, η αναβίωση αφορά όσους είχαν κάνει διακανονισμό και τον έχασαν. Εάν μάλιστα η εφορία κράτησε η κατάσχεσε χρήματα, ενώ η ρύθμιση είχε ήδη χαθεί, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν, δηλαδή θα πιστωθούν για να καλύψουν τις δόσεις που πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Πρακτικά, δηλαδή, με τις νέες διατάξεις στον Κώδικα παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που είχαν πρακτικά χαθεί προς τη φορολογική διοίκηση με την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων δόσεων, όσες και αν είναι αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Όμως, σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί μέρος των ανωτέρω δόσεων, τότε οι φορολογούμενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό προκειμένου να αναβιώσουν τη ρύθμιση.

Ειδικότερα, πρόκειται για περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι αφού είχαν απωλέσει τις ρυθμίσεις τους:

  • Είτε με δική τους πρωτοβουλία πλήρωσαν εκπρόθεσμα δύο ή περισσότερες δόσεις των ρυθμίσεών τους, αγνοώντας ότι τις είχαν απωλέσει
  • Είτε τους δεσμεύτηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση ποσά επιστροφών φόρου που δικαιούνταν
  • Είτε τους παρακρατήθηκαν χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

Με τη διάταξη του άρθρου 87 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι όλα αυτά τα ποσά θα πιστωθούν κατά προτεραιότητα σε ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που χορηγήθηκαν στους οφειλέτες βάσει νόμου ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Αν μετά την πίστωση των ποσών αυτών επέλθει εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης αυτών, οι οφειλέτες θα επανεντάσσονται στις απωλεσθείσες ρυθμίσεις. Αν δεν επέλθει ολοσχερής εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, και εξακολουθούν να μην πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης αυτών, τότε θα βεβαιώνεται η απώλεια των ρυθμίσεων.

Αλλάζουν οι κανόνες για το πότε χάνονται οι ρυθμίσεις

Επιπρόσθετα, με το σχέδιο νόμου εξορθολογίζονται οι κανόνες που αφορούν στην απώλεια των ρυθμίσεων. Σήμερα, η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές.

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, εάν δημιουργηθούν για έστω και μια ημέρα, συνεπάγονται απώλεια της ρύθμισης. Με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, τα δεδομένα αυτά αλλάζουν και οι φορολογούμενου θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψουν στις ρυθμίσεις που έχασαν.

Ειδικότερα:

Απώλεια λόγω μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ κλπ: Πολλοί φορολογούμενοι έχασαν κάποια ρύθμιση επειδή δεν υπέβαλαν τις προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ κατά τη διάρκεια ισχύος των ρυθμίσεων. Για τους οφειλέτες των περιπτώσεων αυτών προβλέπεται χρονικό περιθώριο εκπρόθεσμης υποβολής των μη υποβληθεισών δηλώσεων έως τις 31 Μαϊου 2024, εφόσον οι προθεσμίες υποβολής των συγκεκριμένων (μη υποβληθεισών) δηλώσεων έληξαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή χρονικό περιθώριο εκπρόθεσμης υποβολής των μη υποβληθεισών δηλώσεων έως και τρεις μήνες, εφόσον οι προθεσμίες υποβολής έληξαν μετά την 31η-12-2023.

Απώλεια λόγω αρρύθμιστων νέων οφειλών: Κάποιοι άλλοι έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν εξόφλησαν ή επειδή δεν τακτοποίησαν κατά νόμιμο τρόπο νεότερες οφειλές τους που προέκυψαν αφού εντάχθηκαν στις πάγιες ρυθμίσεις. Όσοι οφειλέτες απώλεσαν πάγιες ρυθμίσεις για τον λόγο αυτόν, έχουν περιθώριο τριών μηνών για εξόφληση ή νόμιμη τακτοποίηση των νέων εκκρεμών οφειλών. Το περιθώριο αυτό όμως ισχύει μόνο για τις νέες οφειλές, των οποίων η κανονική προθεσμία εξόφλησης ή τακτοποίησης εξέπνευσε εντός του 2024.

Εφόσον οι οφειλέτες αυτής της περίπτωση εξοφλήσουν ολοσχερώς τις νέες οφειλές τους εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους ή τις τακτοποιήσουν με νέα ρύθμιση εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις που απώλεσαν.

Διαβάστε ακόμη: