Οι πωλήσεις Bitcoin από εκείνους που κάνουν εξόρυξη, τους αποκαλούμενους «εξορύκτες», ενδεχομένως να πιέσουν την τιμή του ψηφιακού νομίσματος για κάποιο διάστημα.

Στην προειδοποίηση αυτή προχώρησαν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, JP Morgan, επισημαίνοντας ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο, οι εξορύκτες που είναι εισηγμένοι στα χρηματιστήρια και αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου, ανέφεραν εκτεταμένες πωλήσεις.

Με τις πωλήσεις αυτές, είχαν σκοπό να διευρύνουν τη ρευστότητα και να καλύψουν τα αυξημένα κόστη τους, ενώ πιθανόν να ήταν και κινήσεις απομόχλευσης, αναφέρθηκε στο ενημερωτικό σημείωμα.

Μάλιστα, ενδέχεται οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται με την εξόρυξη Bitcoin, να έχουν προβεί σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, προκειμένου να καλύψουν τα τρέχοντα κόστη, ενώ πιθανόν η μόχλευσή τους να είναι μικρότερης κλίμακας από τη στιγμή που η πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές είναι πιο περιορισμένη, όπως επεσήμαναν οι αναλυτές.

«Οι πωλήσεις από τους εξορύκτες, προκειμένου να καλυφθούν τα τρέχοντα κόστη ή για απομόχλευση, θα μπορούσε να συνεχισθεί στο τρίτο τρίμηνο, εάν η κερδοφορία τους δε βελτιωθεί», έγραψαν.

Αυτή η τάση «πιθανότατα έχει ήδη επιβαρύνει τις τιμές τον Μάιο και τον Ιούνιο και υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί αυτή η πίεση».

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει χάσει περισσότερο από 50% από την έναρξη της τρέχουσας χρονιάς, εν μέσω αυξήσεων των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες και με τον πληθωρισμό να «ίπταται».

Τα προβλήματα διογκώθηκαν με την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra / Luna καθώς και με τις ανησυχίες για το hedge fund, Three Arrows Capital.

Τώρα, το πρόβλημα εξαπλώνεται, τα αποκεντρωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν απώλειες ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δάνεια που αφορούν την εξόρυξη Bitcoin βρίσκονται υπό πίεση.

Κάτι που θα μπορούσε να μετριάσει τις πιέσεις στις τιμές, σύμφωνα με τη JP Morgan, είναι μία πτώση του κόστους παραγωγής από 18.000 έως 20.000 δολάρια που έφθασε νωρίτερα μέσα στο έτος, περίπου στα 15.000 δολάρια αυτόν τον μήνα.

Οι εκτιμήσεις για το κόστος εξόρυξης, διαφέρουν. Το κόστος παραγωγής για μία μεγάλη εταιρεία εξόρυξης είναι περίπου 8.000 ανά νόμισμα, υπολογισμένο με μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αρκετά νέα μηχανήματα, σύμφωνα με την Arcane Crypto.

Ωστόσο, η Securitize Capital υποστηρίζει ότι συνυπολογίζοντας τα γενικά έξοδα για τις υποδομές και τα επιτόκια, το συνολικό κόστος για κάποιους μπορεί ήδη να ξεπερνά τα 20.000 δολάρια.