Σύσταση buy για την Εθνική, την Eurobank και την Πειραιώς και neutral για την Alpha Bank, δίνει η Goldman Sachs, με σημερινή της ανάλυση. 

Ειδικότερα, για την Εθνική τράπεζα δίνει τιμή στόχο στα 10 ευρώ (περιθώριο ανόδου 34%), για την Eurobank τιμή στόχο στα 2,50 ευρώ (+32%), για την Alpha Bank 1,95 ευρώ (+19%) και για την Πειραιώς στα 5,30 ευρώ (+35%).

Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν την τροχιά ανάκαμψης το 2023, κλείνοντας τη χρονιά με μέσο όρο δείκτη απόδοσης κεφαλαίων ROTE 14%, δείκτη CET1 15,6% και δείκτη NPE περίπου 4% με κάλυψη 66%, αναφέρουν οι αναλυτές.

Αυτές οι μετρήσεις βρίσκονται πλέον εντός ενός εύρους «κανονικών» μέσων επιπέδων για τις τράπεζες στις Αναδυόμενες Αγορές και την Ευρώπη. Επισημαίνει ότι και οι τέσσερις τράπεζες μίλησαν για σταθερές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, με τα μερίσματα να αποτελούν σημαντικό μέρος των στρατηγικών τους το 2024-2026 χάρη στην αποκατάσταση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας σε υγιή επίπεδα.

Μετά από μια δεκαετή παύση στις διανομές μερισμάτων, οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να καταβάλουν το πρώτο μέρισμα το 2024 (για το έτος 2023, αναμένουμε να δηλωθούν το 2ο τρίμηνο του 2024) και στοχεύουν οι πληρωμές μερισμάτων που θα τείνουν προς τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα έως το 2026.

Με βάση τις επικαιροποιημένες οδηγίες και τις πιο πρόσφατες μακροοικονομικές υποθέσεις των οικονομολόγων της, η Goldman Sachs αυξάνει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2024-26 κατά 9% μέσο όρο και το κανονικοποιημένο μοντέλο ROTE στο περίπου 12%, με μέσο επίπεδο CET1 το 2026 στο 18,4% (το οποίο αντιστοιχεί σε μέρισμα 50% επί των κερδών το 2026) και δείκτη NPE 2,5% (με κάλυψη πάνω από 100%).

Με discοunt οι ελληνικές τράπεζες

Παραμένουμε εποικοδομητικοί στις ελληνικές τράπεζες και βλέπουμε κατά μέσο όρο άνοδο 30% στις τιμές-στόχους σε βάθος 12μηνου. Ενώ οι μετοχές έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με τις τράπεζες στη ζώνη GEM (όπου συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξητικές ροές από επενδυτές αναδυόμενων αγορών) και τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και σε σχέση με το book value.

Η τοποθέτηση επενδυτών GEM στις ελληνικές τράπεζες αυξάνεται: σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg που αναλύθηκαν από την ομάδα στρατηγικής χαρτοφυλακίου EM (Sunil Koul), κατά μέσο όρο 36 funds GEM ήταν επενδεδημένα σε ελληνικές τράπεζες στις 24 Φεβρουαρίου σε σύγκριση με 28/21 GEM funds τον Απρίλιο 2023. Ωστόσο, αυτό παραμένει χαμηλό στο πλαίσιο των 200 κεφαλαίων GEM που αναλύθηκαν στο σύνολο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι ελληνικές τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με μέσο όρο P/TBV το 2025 στις 0,65x για περίπου 12% ROTE 2026, που συγκρίνεται με ένα μέσο όρο 1,2x/0,9x P/TBV το 2025 για GEM/ευρωπαϊκές τράπεζες υπό κάλυψη σε ROTE’26E περίπου 13%/13%, αντίστοιχα.

Οι αναθεωρημένες τιμές-στόχοι μας για τις ελληνικές τράπεζες συνεπάγονται μέση τιμή P/TBV το 2025 σε 0,9x, σημειώνει η τράπεζα.

Σύνοψη επενδυτικών απόψεων:

Αναβαθμίζουμε την Eurobank σε Buy, διατηρούμε την Πειραιώς και την Εθνική σε Buy και υποβαθμίζουμε την Alpha σε Neutral. Προτιμούμε τράπεζες με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: (α) φθηνότερη βάση χρηματοδότησης (Πειραιώς, Εθνική), που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τα μεσοπρόθεσμα επίπεδα ROTE. (β) χαμηλότερα NPE και υψηλότερα επίπεδα κάλυψης NPE (ΕΤΕ, Eurobank, Πειραιώς) και (γ) υψηλότερα επίπεδα του δείκτη CET1 (ΕΤΕ, Eurobank) ανοίγοντας περιθώρια για μεγαλύτερη ανάπτυξη και ευελιξία στα μερίσματα.

Αναβαθμίζουμε τη Eurobank σε Buy (από Neutral) με νέα τιμή στόχο τα 2,50 ευρώ (1,95 ευρώ προηγουμένως), που συνεπάγεται ανοδική άνοδο 32%. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις μας, η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για περίπου 12% μεσοπρόθεσμα ROTE, αναλογία CET1 >17% το 2025-26 (συμπεριλαμβανομένης αναλογίας μερισμάτων 50%), περίπου 2% δείκτη NPE το 2026 (σε σύμφωνα με τα επίπεδα των ευρωπαϊκών τραπεζών) και ποσοστό κάλυψης άνω του 100%, ενώ διαπραγματεύεται με έκπτωση στις ευρωπαϊκές τράπεζες στο P/TV’ 2025.

Διαβάστε ακόμη: