Η Εθνική Τράπεζα oλοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8%.

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά σε έκδοση ομολόγου Tier 2

Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μ.β. στα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,3 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.

Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

Το ομόλογο, το πρώτο του είδους (Τier 2) έπειτα από τέσσερα χρόνια, έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών.

O οίκος Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει τον τίτλο με «Ba3».

Την όλη διαδικασία «τρέχουν» οι τράπεζες Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.

Η σημερινή έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, γνωστών και ως MREL.

Η ΕΤΕ έχει καλύψει τον στόχο για τον Ιανουάριο του 2024 (22,7%), ενώ ο αντίστοιχος για το 2025 τοποθετείται στο 27%. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, ο δείκτης MREL της ΕΤΕ θα ανέρχεται στο 23,57%. 

Η πρώτη έξοδος για το 2023

Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για την πρώτη έκδοση Tier 2 από το 2019, αλλά και για την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2023, με την Εθνική Τράπεζα να αξιοποιεί το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, πριν από λίγες ημέρες, επανέφερε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ σε Baa3 (επενδυτική κατηγορία) -από Βa2 προηγουμένως- επικαλούμενος τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET, ο οποίος παρέχει στην τράπεζα τη μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης ενδεχόμενων απωλειών.

Η Εθνική, εξάλλου, διαθέτει CET1 στο 21,6% με βάση το βασικό σενάριο και 14,5% με βάση το δυσμενές σενάριο. Τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, ως εκ τούτου, παρέχουν στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της.

Η κερδοφορία αποτελεί επίσης, έναν έξτρα κινητήριο μοχλό για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται στο 116%.

Διαβάστε ακόμη: