Στις αγορές για την άντληση 400 εκατ. ευρώ με την έκδοση ομολόγου Tier 2 βγαίνει σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Πρόκειται για μία έκδοση στο πλαίσιο κάλυψης των απαιτήσεων MREL (την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), το οποίο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την παρέλευση των πρώτων 5,5 ετών.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει ενδεχομένως και σήμερα καθώς από χθες η Εθνική έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, να προχωρήσουν σε investor calls.

Η Εθνική βγαίνει στις αγορές με τον αέρα της επενδυτικής βαθμίδας (Baa3) που της έδωσε η Moody’s για τις καταθέσεις της.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα είχε στο τέλος πρώτου εξάμηνου 2023, δείκτη κάλυψης MREL 22,5% και μέχρι τον Ιανουάριο 2024 η απαίτηση είναι ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 22,7%.

Μέχρι το 027 ο δείκτης κάλυψης MREL θα πρέπει να είναι 27%,–και μαζί με αυτήν την έκδοση- η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει συνολικά τίτλους ύψους περί το 1,7 δισ. ευρώ.

Επίσης η ΕΤΕ στο εξάμηνο είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 17,30%, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 18,80% και είχε δείκτη ρευστότητας LCR στο 254%, έναντι τυπικής απαίτησης 100%.

Για τις τράπεζες, η αναβάθμιση σε investment grade μεταφράζεται σε βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης, εξοικονόμηση κόστους επιτοκίου στις μελλοντικές εκδόσεις MREL (Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ) και βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τίτλων τους, τα οποία αποτελούνται κυρίως από τίτλους ελληνικών ομολόγων.

Διαβάστε ακόμη: