Τη ματαίωση του διαγωνισμού πώλησης του 30% της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο αποφάσισε η κυβέρνηση.

Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν και την απαραίτητη διαβούλευση και συμφωνία επί των όρων της εισαγωγής της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) με τους υπόλοιπους μετόχους.

Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι του ΔΑΑ, εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30%, είναι το υπερταμείο (με 25%), οι Avi Alliance GmbH (26,7%) και Avi Alliance Capital GmbH (13,3%), αμφότερες συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5%).

Η διαπραγμάτευση αφορά τον βασικό μέτοχο, δηλαδή την PSP Investments, η οποία με βάση τις ισχύουσες συμφωνίες ελέγχει και το μάνατζμεντ. Το βασικό σενάριο με το οποίο εργάζονται υπερταμείο και ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι η διάθεση του 30% μέσω αρχικής δημόσιας εγγραφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρονικά η εισαγωγή προσδιορίζεται για τις αρχές του 2023.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης

Το σκεπτικό εδράζεται στο γεγονός ότι με αυτό το μοντέλο ιδιωτικοποίησης αφενός θα ενισχυθεί η ελληνική κεφαλαιαγορά, αφετέρου θα προσλάβει μετρήσιμη αξία η υπόλοιπη συμμετοχή του Δημοσίου (25%) που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου, και τέλος θα δοθεί η δυνατότητα στο ευρύτερο ελληνικό επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στο success story του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος αποτελεί κινητήριο μοχλό των οικονομικών αποτελεσμάτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι προαναφερθείσες διαβουλεύσεις, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να προχωρήσει στον προσδιορισμό των τραπεζώναναδόχων της εισαγωγής.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η αξία της επιχείρησης (σε όρους δηλαδή EV: enterprise value) προσδιορίζεται στα επίπεδα των 4 δισεκατομμυρίων και με δεδομένο ότι ο καθαρός δανεισμός της είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων, το equity value κινείται κατά τι υψηλότερα των 3 δισεκατομμυρίων.

Εάν συνυπολογιστεί και το premium που ενδεχομένως να ενσωματωθεί κατά την πώληση των μετοχών στη δημόσια εγγραφή, καθίσταται σαφές πως το άμεσο έξοδο για το Δημόσιο θα είναι υψηλότερο του 1 δισεκατομμυρίου, ενώ το έμμεσο, η αξία των συμμετοχών του, θα προσαυξηθεί έτι περαιτέρω.

Το timing για την εισαγωγή θα αξιολογηθεί σε σχέση και με τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές, ωστόσο η σημαντική και ποιοτική ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού εκτιμάται ότι τροφοδοτεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για ένα περιουσιακό στοιχείο με υψηλότατες μερισματικές αποδόσεις.

Εκτιμάται ότι στο 30% από το συνολικό 55% του μετοχικού κεφαλαίου που ελέγχει το Δημόσιο, και το οποίο θα δοθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής, αντιστοιχούν μερίσματα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε βάθος εικοσαετίας. Αυτή είναι και η αιτία που κύκλοι της αγοράς υπολογίζουν πως το τίμημα γι’ αυτό το 30% μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο.

Γι’ αυτό, άλλωστε, στον de facto ματαιωθέντα διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την απευθείας πώληση του 30% εκδήλωσαν ενδιαφέρον μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, όπως οι First State, η KKR μαζί με την EGIS, η Ferrovial, η Groupe ADP, η Vinci, η Macquarie, η Ardian και η Avi Alliance, που ελέγχει σήμερα το 40% του ΔΑΑ και το management.

Το 2019, τελευταίο έτος πριν από την πανδημία, τα λειτουργικά έσοδα του ΔΑΑ ανήλθαν στα 506,7 εκατομμύρια, τα κέρδη EBITDA στα 336,6 εκατομμύρια και τα προ φόρων στα 224,9 εκατομμύρια. Τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων ετών ήταν 315,9 εκατομμύρια, γεγονός που σημαίνει πως τα προς διανομή στους μετόχους κέρδη στα τέλη του 2019 ανήλθαν στα 479,5 εκατομμύρια.

Διαβάστε ακόμη: