Πρόοδο στη μείωση των επιπέδων του κόστους ρίσκου (CoR) εξακολούθησαν να σημειώνουν οι ελληνικές τράπεζες, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο η DBRS.

Οι ελληνικές τράπεζες, ωστόσο, παραμένουν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με αποτέλεσμα η DBRS να μην τις περιλαμβάνει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το μέσο CoR για τις συστημικές τράπεζες υποχώρησε στις 77 μονάδες βάσης, με  σημαντική πτώση από 131 μ.β. το 2023 και 106 μ.β. το πρώτο τρίμηνο του 2023 και βελτιώθηκε σημαντικά από τις 182 μ.β. το 2019.

Η μεγαλύτερη μείωση στο CoR το 1ο τρίμηνο σημειώθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς (-101 μ.β.), ακολούθησε η Alpha Bank (-49 μ.β.), η Eurobank (-37 μ.β.) και ηΕθνική (-30 μ.β.), αντανακλώντας τα βελτιωμένα προφίλ κινδύνου.

Όσον αφορά την Ευρώπη, το κόστος κινδύνου (CoR) των ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν σταθερό το α’ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος του 2023 και το 1ο τρίμηνο του 2023, και οι περισσότερες τράπεζες ανέφεραν παρόμοια ή βελτιωμένα επίπεδα CoR.

Ωστόσο, ορισμένες τράπεζες συνέχισαν να αναφέρουν σταθερή αύξηση στα επίπεδα του CoR το 1ο τρίμηνο του 2024, ακολουθώντας την τάση που παρατηρήθηκε το 2023, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η επιδείνωση δεν ήταν σημαντική και η τιμή εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

Διαβάστε ακόμη