Για εκπληκτικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κάνει λόγο η Axia, ενώ αυξάνει τις τιμές – στόχους.

Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι στα 2,0 ευρώ (από 1,8 ευρώ), την Eurobank στα 2,0 ευρώ (από 1,8 ευρώ), την Εθνική στα 7,2 ευρώ (από 5,5 ευρώ) και την Πειραιώς στα 3,4 ευρώ (από 3,1 ευρώ). Η Axia διατηρεί τη σύσταση buy (αγορά).

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εκπληκτικές επιδόσεις από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τις τράπεζες της ΕΕ κατά 49 π.μ. Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα, σύμφωνα με την Axia, οφείλεται στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και στην αυξανόμενη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα μέσα στο 2023.

Η άποψη της Axia είναι ότι οι επιδόσεις αυτές θα συνεχιστούν, καθώς οι προβλέψεις της υποδηλώνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη δυναμική των επιτοκιακών εσόδων (NII) και του κόστους κινδύνου (CoR)», αναφέρουν  οι αναλυτές.

Οι ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν το NII κατά 8-10% CAGR, με την Alpha Bank να είναι η μόνη που θα κορυφώσει μετά το 2023 λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου επενδυτικών τίτλων της.
Όσον αφορά το CoR, οι τράπεζες θα πρέπει εύκολα να ξεπεράσουν τα επιχειρηματικά σχέδια και τη συναίνεση λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων τιμών των ακινήτων.

Τι λέει η Axia για τα μερίσματα

Μια άλλη βασική πτυχή που εισάγει στην επενδυτική της θέση είναι η σημασία της αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, σύμφωνα με την Axia.

Οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επιτρέψουν στις τράπεζες να προβούν σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία παρά να διανείμουν κεφάλαιο μέχρι να μειωθούν τα επίπεδα DTC.

Κατά συνέπεια, προβλέπει μερίσματα χαμηλότερα από τα καθοδηγούμενα, αλλά τονίζει ότι οι διαθέσεις του ΤΧΣ θα μπορούσαν πραγματικά να επηρεάσουν τις συνολικές πληρωμές.

Ωστόσο, δεν βλέπει τις χαμηλότερες πληρωμές ως αρνητικές, αλλά μάλλον ως μια ευκαιρία για τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή και επιθετική προσέγγιση μετά από μια περίοδο περικοπών.

Το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια, συμμετοχή σε διασυνοριακές κοινοπραξίες, πραγματοποίηση συμπληρωματικών εξαγορών σε βασικές αγορές, δημιουργία κοινοπραξιών ή επένδυση σε επιχειρήσεις fintech για σκοπούς διασταυρούμενων πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα