Στη Βουλή κατατέθηκε το Δεύτερο Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («ΣΑΑΣ»), το οποίο υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον, στις 14 Οκτωβρίου 2021, από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κοινοβουλίου το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς κύρωση στις 12 Μαϊου.

Σύμφωνα με την συνοδευτική αιτιολογική έκθεση «με το προς κύρωση Πρωτόκολλο επιδιώκονται η επιβεβαίωση της δέσμευσης για εμβάθυνση και περαιτέρω επέκταση της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας των μερών και της κοινής αφοσίωσης στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου».

Το Πρωτόκολλο συνοδεύεται από την από 12 Οκτωβρίου 2021 επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προς τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία επιδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2021, και με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δηλώνει ότι η νέα επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας επεκτείνει τη στρατηγική αμυντική εταιρική σχέση Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και καταδεικνύει προδήλως τη σταθερή απόφαση των δύο χωρών να περιφρουρήσουν και να προστατέψουν αμοιβαίως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ηγέτη

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμούν ιδιαιτέρως τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας για διάλογο με τους γείτονές της και την προσήλωσή της στην επίλυση των διαφορών ειρηνικά, μέσω της διπλωματίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Περαιτέρω, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ακράδαντα στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τέλος, χαιρετίζεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ηγέτη και πυλώνα σταθερότητας, γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο μελλοντικής χρήσης και άλλων ελληνικών εγκαταστάσεων στην ηπειρωτική χώρα ή στα νησιά και αναλαμβάνεται δέσμευση για συνέχιση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των υποδομών και του υλικού με τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους για τη χώρα μας, καθώς και για τη στήριξη του στόχου της Ελλάδας να καταστεί περιφερειακό κέντρο σε θέματα συντήρησης, διοικητικής μέριμνας και εκπαίδευσης»

Η συμφωνία περιλαμβάνει τρία άρθρα και σύμφωνα με το πρώτο «η ΣΑΑΣ που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Νοεμβρίου 1990, θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο 5 ετών…» ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνεται «η ΣΑΑΣ θα παραμείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός εάν τερματιστεί από κάποιο από τα Μέρη με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος δύο χρόνια πριν δια της διπλωματικής οδού». Παραλληλα προβλέπεται πως οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρούν και να λειτουργούν «στρατιωτικές και βοηθητικές Ευκολίες και εντός των μνημονευόμενων εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ε.Δ που βρίσκονται στον Βόλο (Στρατόπεδο Γεωργούλα), στο Λιτόχωρο (Πεδίο Βολής), στην Αλεξανδρούπολη (Στρατόπεδο Γιαννούλη) και στη Ναυτική Βάση Σούδας»