Αργά, πολύ αργά παίρνει μπροστά η αγορά στεγαστικής πίστης…με το ρυθμό ανάπτυξης της να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, όπως διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το 1 στα 4 νέα στεγαστικά υπάρχει κίνδυνος να «σκάσει».

Και αυτή η διαπίστωση αφορά το 2021, που οι οικονομικές συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές και οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών βρίσκονταν σε άνθηση.

Συγκεκριμένα πέρυσι χορηγήθηκαν μόλις 10.685 δάνεια με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα, από όλες τις τράπεζες, συστημικές, μικρές, συνεταιριστικές και ξένες.

Τα 10.100 στεγαστικά δόθηκαν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Αυτό σημαίνει ότι έδιναν γύρω στα 194 δάνεια τη βδομάδα, ή 840 το μήνα. Δηλαδή 210 δάνεια πάνω κάτω η κάθε συστημική…

Σε παράρτημα στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας Ελλάδος, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: Οι εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα παραμένουν χαμηλές τόσο ως απόλυτο μέγεθος -782 εκατ. ευρώ το 2021- όσο και σε σύγκριση με τo επίπεδο προ της δημοσιονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το τελευταίο τρίμηνο του 2021 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα ανήλθαν σε 256,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και υπεγράφησαν 3.444 νέες δανειακές συμβάσεις.

Συνολικά το 2021 υπεγράφησαν 10.685 νέες δανειακές συμβάσεις, με το μέσο ύψος δανείου να διαμορφώνεται σε 73,2 χιλιάδες ευρώ. Το 43% των νέων δανειακών συμβάσεων έχει διάρκεια αποπληρωμής ως 20 χρόνια, το 38% μέχρι 35 χρόνια και το υπόλοιπο ποσοστό από 20-25 χρόνια .

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χορήγησαν το 95,3% των νέων δανείων.

Οι μικρότερες τράπεζες και οι συνεταιριστικές είχαν μερίδιο αγοράς 3,6% και 0,7% αντίστοιχα και οι ξένες τράπεζες μόλις το 0,4%.

Τέλος, το μερίδιο αγοράς των υποκαταστημάτων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε σε 0,4%.

Η Εκθεση διαπιστώνει πως οι τράπεζες ακολουθούν πλέον «συνετές πρακτικές δανεισμού» και σύμφωνα με τους δείκτες που μετρούν τον κίνδυνο να «σκάσει» ένα δάνειο, το 75,1% των νέων στεγαστικών θα παραμείνουν «οράσινα» καθώς οι δανειολήπτες έχουν επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης του δανείου τους.

Το 23,1% των δανείων είναι στο «πορτοκαλί» και χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κινδύνου, και το 1,8% ταξινομούνται στο «κόκκινο» καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος να «σκάσουν».

Δηλαδή το 1 στα 4 δάνεια ενέχει τον κίνδυνο να βρεθεί στο κόκκινο…