Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας έχουν επαρκείς δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τους μακροοικονομικούς κινδύνους, που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Fitch Ratings.

Ο οίκος αξιολόγησης κρίνει πως οι Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Αlpha Βank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ισολογισμών τους.

Συνεπώς έχουν βελτιώσει τη διαρθρωτική τους ικανότητα να παράγουν κέρδη και αυτό αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη της κεφαλαιοποίησής τους,.

Στο τέλος του 2021, οι τράπεζες είχαν μειώσει το σύνολο των κόκκινων δανείων κατά 54 δισ. ευρώ ή περίπου 80%, από τα τέλη του 2019, παρά την επέλαση της πανδημίας, επισημαίνει η Fitch. Αυτό αποδίδεται ιδίως στο πρόγραμμα Ηρακλής, σύμφωνα με την Fitch

O οίκος εκτιμά ότι ο συνολικός δείκτης κόκκινων δανείων των τραπεζών ήταν 11,5% στο τέλος του 2021 (από 38,5% στο τέλος του 2019) και αναμένει ότι θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2022.

Fitch: Ανθεκτικές έναντι των μακροοικονομικών κινδύνων οι ελληνικές τράπεζες-1

Η ρύθμιση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα» αποτελεί ήπιο κίνδυνο για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, υπογραμμίζει η Fitch.

Οι επιδοτήσεις αφορούσαν 8 δισ. ευρώ δανείων στο τέλος του 2021 (6% των ακαθάριστων δανείων ). Μόνο στο 5% περίπου των δανείων που επηρεάστηκαν έχει γίνει παύση πληρωμών.

H Fitch σημειώνει ότι η Eurobank και η Εθνική κατέγραψαν μικρά κέρδη το 2021, ενώ η Πειραιώς και η Alpha εξακολουθούν να είναι ζημιογόνες λόγω του μεγάλου όγκου κόκκινων δανείων. Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης αναμένει αύξηση των εσόδων φέτος, με τη στήριξη των κεφαλαίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοχετεύονται στην ελληνική οικονομία, παρέχοντας ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Οι τράπεζες επιδιώκουν να αρχίσουν και πάλι να διανέμουν μερίσματα το 2023, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΕΚΤ, και η κερδοφορία τους αναμένεται να ωφεληθεί μόλις αυξηθούν τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας, αναφέρει η Fitch.

Ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ακόμα ότι οι ελληνικές τράπεζες γενικά εκτίθενται σε μικρό βαθμό στις ρωσικές και ουκρανικές, αν και ορισμένες έχουν σημαντικές δραστηριότητες σε χώρες των οποίων οι οικονομίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από τον πόλεμο, όπως η Κύπρος και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα έχει περιορισμένες άμεσες εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και οι Ρώσοι επισκέπτες δεν είναι σημαντικοί για τον τουριστικό της τομέα, επισημαίνει η Fitch. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές βασικών εμπορευμάτων και έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ζήτηση πιστώσεων και να αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως η Fitch υποβάθμισε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2022 για την Ελλάδα στο 3,5% από 4,1% και αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό  για το 2022 στο 4,0% από 1,3%.

Η Fitch αναμένει από τις τέσσερις τράπεζες να αναβάλουν την αναχρηματοδότησή τους λόγω της αυξημένης αστάθειας της αγοράς και των ευρύτερων πιστωτικών περιθωρίων. Όπως σημειώνει, οι τράπεζες έχουν περιθώριο έως το τέλος του 2025 για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και εκτιμά ότι πρέπει ακόμη να συγκεντρώσουν περίπου 12 δισ. ευρώ δεδομένων των μεταβατικών συνολικών κεφαλαίων τους στο τέλος του 2021.

Η Fitch αναμένει ότι η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ θα είναι σταδιακή και δεν θα προκαλέσει ξαφνική αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών.

Η ΕΚΤ έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις να συνεχίσει την υποστήριξή της προς την Ελλάδα.

Οι μεγάλες συμμετοχές των τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των επιτοκίων ή διεύρυνσης των πιστωτικών περιθωρίων, αλλά αυτό θα μετριαστεί με στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.