Βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και ενίσχυση της κερδοφορίας με νέες χορηγήσεις δανείων διαβλέπει ο οίκος Moody’s για τις ελληνικές τράπεζες παρά την κάμψη της ανάκαμψης το 2022.

Ο Αμερικανικός οίκος προβλέπει βελτίωση της απόδοσης κεφαλαίου – όπως έχουν ήδη δεσμευθεί οι διοικήσεις , έτσι ανοίγει ο δρόμος για την διανομή μερισμάτων ύστερα από μια 15ετία.

Ειδικότερα, στη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να συνεχίσουν την πορεία ανάταξης των ισολογισμών τους και στις προοπτικές ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης εστιάζει ο οίκος Moody’s, διατηρώντας τη θετική αξιολόγηση των προοπτικών του τραπεζικού συστήματος, παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Προς ανάκαμψη το 2023

Ο οίκος εκτιμά ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πιθανό να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη το 2022, αλλά είναι πιθανή η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2023, με σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Οι τράπεζες, αναφέρει η Moody’s, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πλήρως τα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων τους.

Η ισχυρή ζήτηση εταιρικών πιστώσεων θα συνεχιστεί, στηρίζοντας την ποιότητα του ενεργητικού και τη λειτουργική κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, ενώ οι ανάγκες σχηματισμού προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα είναι σημαντικά χαμηλότερες.

Τα επίπεδα κεφαλαίου θα σταθεροποιηθούν επειδή οι τράπεζες ενέγραψαν εκ των προτέρων το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών από τιτλοποιήσεις ΜΕΑ την περίοδο 2020-21.

Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα παραμείνουν υγιείς, καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις των πελατών.

Η Moody’s προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3% το 2022 και 4,3% το 2023, μετά από συρρίκνωση 9% το 2020 και ανάκαμψη 8,3% το 202. Η ανάκαμψη θα έλθει ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταναλωτικών δαπανών και των ισχυρών επιδόσεων της τουριστικής βιομηχανίας.

Περιοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία εισήλθε το 2022 με ισχυρή δυναμική και μια συνεχή ανάκαμψη πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική σύγκρουση έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη το 2022.Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Αυτό είναι πιθανό να συμβάλει στην αύξηση των πιστωτικών ροών και να μετριάσει τους κινδύνους κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η ποιότητα των δανείων θα βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα.

Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα ΜΕΑ το 2021,κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και σχεδιάζουν να συνεχίσουν την πρακτική αυτή το 2022.

Το σχέδιο «Ηρακλής», ένα καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων που λειτουργεί από το τέλος του 2019 και έχει παραταθεί έως τον Οκτώβριο του 2022, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών και έχει συμβάλει στην επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΑ, τονίζει η Moody’s.