Αποταμιευτικά κεφάλαια άνω των 3 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν το 2023 στα προϊόντα Target Maturity, τα οποία οι τράπεζες διέθεσαν στους πελάτες τους προκειμένου να προσφέρουν μια εναλλακτική τοποθετήσεων, χαμηλού ρίσκου και υψηλότερης απόδοσης σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες  το 2023 στα προγράμματα αυτά κατευθύνθηκε καταθετική ρευστότητα, ύψους 3,474 δισ. ευρώ. Προβάδισμα στις εισροές σε προϊόντα Target Maturity είχε η Τράπεζα Πειραιώς, με 1,3 δισ. ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank, με 834 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα, με 698 εκατ. ευρώ και η Eurobank, με 640 εκατ. ευρώ. Τα Target Maturity είναι προϊόντα βασισμένα σε Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, ορισμένης χρονικής διάρκειας (οι τελευταίες σειρές των προγραμμάτων αυτών έχουν διάρκεια διετή από πενταετή προηγουμένως, ενώ μόνο η Εθνική Τράπεζα εκδίδει Target Maturity με διάρκεια πενταετίας) και απόδοσης, τα οποία δίνουν ετήσιο μέρισμα στον επενδυτή και προσδοκώμενη απόδοση στη λήξη που μπορεί να ξεπεράσει και το 4%.

Παράλληλα, το 2023 κατευθύνθηκε ρευστότητα 3,2 δισ. ευρώ σε Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ πολύ ανταγωνιστικά έναντι των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά και εναλλακτικών τοποθετήσεων, λειτούργησαν οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Μόνο στην τελευταία δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων που διενεργήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, για ποσό 625 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν προσφορές 1,016 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,63 φορές. Όπως σε όλες τις δημοπρασίες, έγιναν επιπλέον δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές, εν προκειμένω 187,5 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανήλθε σε 812,5 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ποσό είχε διατεθεί συνολικά και στην αντίστοιχη έκδοση τρίμηνων εντόκων του Ελληνικού Δημοσίου, στις 3 Ιανουαρίου. Που σημαίνει ότι μόνο μέσα στον Ιανουάριο, ρευστότητα, ύψους 1,625 δισ. ευρώ, που αλλιώς θα διοχετευόταν σε καταθέσεις ή και εναλλακτικά προϊόντα, προτίμησε τα έντοκα του Δημοσίου, απολαμβάνοντας αποδόσεις κοντά στο 4% (η απόδοση των τριμηνιαίων εντόκων διαμορφώθηκε στο 3,83%, έναντι 3,84% στη δημοπρασία της 3/1).

Απέναντι στις αποδόσεις των λαϊκών εντόκων, το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων υπολείπεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την 1η Φεβρουαρίου η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Δεκέμβριο του 2023, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,51%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,18%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,83%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,25%.

Διαβάστε ακόμη: