Γύρω στον Ιούνιο ξεκινά το φιλόδοξο project του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Οι μέτοχοι του έργου περιμένουν τις τελευταίες διοικητικές διαδικασίες για την επικύρωση της νέας μετοχικής σύνθεσης της GASTRADE, μετά και την είσοδο της Bulgartansgaz και του ΔΕΣΦΑ στο σχέδιο.

Ήδη ο πρόεδρος της ΡΑΕ  κ.Αθ. Δαγούμας ενέκρινε στις 4 Φεβρουαρίου τη μεταβίβαση  ποσοστού 20% από την GASTRADE συμφερόντων του Ομίλου  Κοπελούζου (εκπροσωπείται από την κ. Ελμίνα Κοπελούζου) στη βουλγαρική εταιρία.

Ο Ομιλος  Κοπελούζου κατέχει το 40% των μετοχών της εταιρίας και οι υπόλοιποι μέτοχοι Gaslog (συμφερόντων Λιβανού), ΔΕΠΑ Εμπορίας και η βουλγαρική εταιρία από 20%. Σε  περίπου  ένα μήνα θα μπεί και ο ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό κεφάλαιο αγοράζοντας 20% από τη GASTRADE και πλέον οι πέντε μέτοχοι θα κατέχουν ποσοστό από 20% ο καθένας.

Η μετοχική αναδιάρθρωση φέρνει και την εκπόνηση των  μελετών, όπως τις γεωτεχνικές αλλά και της παραγγελίας του πλωτού σκάφους μέχρι το Δεκέμβριο ώστε να γίνει εφικτή η  ολοκλήρωση του έργου το 2023.