search

AREA 51

Τις πταίει για την έξοδο της Πλαίσιο από το χρηματιστήριο κ. Κοντόπουλε; Μήπως η σημαντική …αναβάθμιση της αγοράς που χαρακτηρίζει τη θητεία σας; Πότε θα αντιληφθείτε άλλο χρηματιστήριο και άλλο τα γκαλά στο Λονδίνο;

Η πλήρης απαξίωση του ελληνικού χρηματιστηρίου, η πρόφαση ότι για όλα φταίει η κρίση και οι υποσχέσεις του Προέδρου του ΧΑ ότι θα κάνει «πράγματα και θαύματα»!

221223125609_PLAISIO_New_006

Με χθεσινή ανακοίνωσή της οικογένειας Γεράρδου γίνεται γνωστό ότι μια ακόμη υγιής, σοβαρή, κερδοφόρα και ελληνική εταιρία κατευθύνεται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι βασικοί μέτοχοι της Πλαίσιο ανακοίνωσαν ότι υπέβαλλαν δημόσια πρόταση από το ελληνικό χρηματιστήριο.

Το τίμημα της πρότασης εκπλήσσει αφού προσφέρει premium της τάξεως του 45,4% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος , το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρείται εκπληκτικό .

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Η οικογένεια Γεράρδου κατέχει σήμερα το 82,17% των μετοχών της εταιρίας.

Αν και η μετοχή της Πλαίσιο κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο , είχε ικανοποιητική διασπορά, η οικογένεια Γεράρδου στο χρόνο που μεσολάβησε ως σήμερα , αναγκάστηκε να «μαζέψει» ένα μεγάλο μέρος της .

Δυστυχώς η απάντηση στο γιατί είναι εύκολη και ελάχιστα μπορεί να αποδοθεί στις επιδόσεις της εταιρίας , που όλα αυτά θα χρόνια ήταν από ικανοποιητικές ως πολύ καλές , ιδιαίτερα μετά την επέκταση της στο χώρο των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού στην Ελλάδα.

Τι λόγο ύπαρξης στη λίστα να έχει μια εταιρία , όταν δεν μπορεί να προσφύγει στην αγορά για την άντληση κεφαλαίων;

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς εκ των πολλών υπευθύνων , το γιατί; Αντ’ αυτού, έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι για όλα φταίει η κρίση . Αγνοούν ότι εν μέσω κρίσεων γίνονται οι πιο επιτυχείς επιχειρηματικές συμφωνίες;

Η βασική αιτία λοιπόν είναι η πλήρης απαξίωση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Να μην πούμε και το άλλο: Όταν ελληνικά θεσμικά χαρτοφυλάκια ωθούνταν στο παρελθόν να πουλήσουν μετοχές της Πλαίσιο προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα για να μπουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών ή άλλων εταιριών που υποστηρίζονταν από τραπεζικά ιδρύματα, ποια περιθώρια κινήσεων είχαν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας;

Επισημαίνουμε το γεγονός και θέτουμε τους αρμόδιους προ των ευθυνών τους, ιδιαίτερα τον σημερινό πρόεδρο της ΕΧΑΕ .

Ο κ. Κοντόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρίας υποσχόμενος «πράγματα και θαύματα».

Μέχρι πρότινος είχε να καταγράψει στη θητεία του , ένα θλιβερό γκαλά στο Λονδίνο και οποίο κάποιοι πέρασαν καλά , αλλά ουδέν απέφερε στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Χθες είχαμε το πρώτο βήμα για διαγραφή της Πλαίσιο, αύριο ποια άλλη εταιρία θα πάρει σειρά ;

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα 4,58 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Γεώργιος Γεράρδος ο οποίος κατέχει άμεσα 66,71% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, ο οποίος κατέχει άμεσα 15,47% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (αθροιστικά κατέχουν το 82,18% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία), υπέγραψαν συμφωνία με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το ΧΑ.

Περαιτέρω, οι βασικοί μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και ορισμένους περιορισμούς και ορισμένα δικαιώματα εκάστου εξ αυτών αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών τους.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν ο Γεώργιος Γεράρδος και τα συντονισμένα πρόσωπα κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, δηλαδή 3.932.952 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Γεώργιος Γεράρδος προσφέρει 4,58 ευρώ σε μετρητά, για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής.

Διαβάστε ακόμη: