Ο ιδρυτής, βασικός μέτοχος και Πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Γεράρδος, προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της «Πλαίσιο». Η δημόσια πρόταση γίνεται από τον Γιώργο Γεράρδο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Πλαίσιο», Κωνσταντίνο Γεράρδο, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά το 82.18% της εταιρείας και ειδικότερα, 66.71% ο πρώτος και 15.47% ο δεύτερος.

Η τιμή της «Πλαίσιο» έκλεισε κατά τη σημερινή (22/12) συνεδρίαση στα 3.15€.

Η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών, χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22α Δεκεμβρίου 2022, ανέρχεται σε 3.17€.

Διαβάστε ακόμη: