Στις αγορές βγήκε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο για 250 εκατ. ευρώ, με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου από τον Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 835 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Διαβάστε ακόμη: