Έναν ακόμη κρίκο στις θεσμικές παρεμβάσεις για την «πράσινη μετάβαση», χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο εισάγεται την Τρίτη για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Κεντρική αντίληψη των ρυθμίσεων, που θα τεθούν προς ψήφιση, είναι η ενεργός συμμετοχή πολιτών, αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων, με κίνητρα και με κυρώσεις, στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, προκειμένου να μειωθεί η υγειονομική ταφή.

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο;

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες της κεντρικής οικονομίας, με ποσοτικούς στόχους που τίθενται από το ενωσιακό δίκαιο, για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και των συσκευασιών, ενώ προάγεται η επαναχρησιμοποίηση ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόβλεψης για τη δημιουργία αποβλήτων.

Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, προβλέπεται η διαμόρφωση οργανωμένων χώρων, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία, κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται και θα επιδιορθώνονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ενθαρρύνεται, επίσης, η αναδιανομή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή. Επίσης, τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω», ως εργαλείο για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και την προώθηση της ανακύκλωσης.

«Προάγουμε την κυκλική οικονομία»

Προωθείται παράλληλα ο οικολογικός σχεδιασμός συσκευασιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των παιδιών στα σχολεία, καθόσον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, εισέρχεται σε αυτά η υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιών, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας αλλά και διατάξεις για τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. «Προάγουμε την κυκλική οικονομία και εισάγουμε εργαλεία πολιτικής και στρατηγικής για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αυξηθεί η ανακύκλωση στη χώρα μας, και τελικά, να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, οι οποίοι, βέβαια, ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο και πάνω απ’ όλα να αρχίσουμε να σεβόμαστε ως κοινωνία τους πόρους που καταναλώνουμε», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνoς Σκρέκας.