Στο 2,6% επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο, από 2,4% τον Απρίλιο και από 6,1% ένα χρόνο πριν.

Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% τον Μάιο, από την αρχική εκτίμηση της Eurostat για 2,3%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Μάιο, από 2,6% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ήταν 7,1%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία (0,0%), τη Φινλανδία (0,4%) και την Ιταλία (0,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (5,8%), το Βέλγιο (4,9%) και την Κροατία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε δύο και αυξήθηκε σε 14.

Τον Μάιο, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είχαν οι υπηρεσίες (+1,83 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,51 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (+0,04 π.μ.).

Διαβάστε ακόμη