Συμπληρωματικές πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής ύψους 7.5 εκατ. ευρώ σε 17.017 παραγωγούς σε όλη τη χώρα, κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις:

  • Της Σταφίδας, κατεβλήθη σε 4.723 παραγωγούς το ποσό των 3.8 εκατ. ευρώ.
  • Των Σανοδοτικών, κατεβλήθη σε 6.024 παραγωγούς το ποσό των 1.9 εκατ. ευρώ.
  • Των Πρωτεϊνούχων, κατεβλήθη σε 4.931 παραγωγούς το ποσό των 1.4 εκατ. ευρώ.
  • Των Οσπρίων, κατεβλήθη σε 1.159 παραγωγούς το ποσό των 0.4 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα ποσά, οι συνολικές πληρωμές συνδεμένων ενισχύσεων που κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 28/04/2023 έως τις 03/05/2023 σε 66.516 γεωργούς και κτηνοτρόφους, ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: