Στα 27,90 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο για τη Motor Oil η Optima Bank, από 23,4 ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, διατήρησε τη σύσταση «buy».

Οι σημαντικές αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις από τη βασική δραστηριότητα για την περίοδο 2022-23, αντισταθμίζουν την αρνητική επίδραση από τον έκτακτο φόρων και παράλληλα αυξάνει την τιμή στόχο δίνοντας επιπλέον περιθώριο ανόδου 25%, εξηγούν οι αναλυτές της Optima.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA εκτιμώνται στα 1,501 δισ. ευρώ το 2022, πριν υποχωρήσουν στα 1,129 δισ. ευρώ το 2023.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 963 εκατ. ευρώ το 2022 και στα 620 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ εκτιμάται μέρισμα ανά μετοχή ύψους 1,1 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: