Επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα το 2023 βλέπει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley.

Οι βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης και σταθερή πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης, οδήγησαν πρόσφατα τους οίκους αξιολόγησης S&P και DBRS να αναθεωρήσουν τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα, σε μόλις ένα βαθμίδα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

«Η Fitch αναθεώρησε πρόσφατα τις προοπτικές της για την Ελλάδα σε θετικές τον Ιανουάριο του 2022 και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας προς τα πάνω κατά την επόμενη εκδήλωση αξιολόγησης στις 8 Ιουλίου», εκτιμά η Morgan Stanley.

Η μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας ήταν ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας για τις πρόσφατες ενέργειες αξιολόγησης, με τα στοιχεία στο τέλος του 2021 να δείχνουν ότι η χώρα έχει μειώσει το NPL ratio της στο 12,1% το 4ο τρίμηνο του 2021, από ένα μέγιστο ποσοστό σχεδόν 50% το 2018. «Πιστεύουμε ότι αν η ανάπτυξη της Ελλάδας παραμείνει σε τροχιά με τις προσδοκίες μας, το δημόσιο χρέος της θα μπορούσε να επιστρέψει στο IG ήδη από το επόμενο έτος.

Η τράπεζα προβλέπει 3,2% φέτος ανάπτυξη και 2,5% το 2023.

Η ανεργία θα μειωθεί περεταίρω σε 13,7% φέτος και 12,5% το 2023, αλλά ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε 6,3% φέτος και θα υποχωρήσει στο 1,6% το 2023.

Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της ζώνης του ευρώ που είδε το ΑΕΠ της να επιστρέφει σε προπανδημικά επίπεδα το 2021, καθώς η οικονομία επωφελήθηκε από την επαναλειτουργία των συνόρων της στον τουρισμό το καλοκαίρι του 2021. Η οικονομική ανάκαμψη ήταν ευρεία σε όλες τις κατηγορίες, με την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις καθώς και τις εξαγωγές αυξήθηκαν απότομα πέρυσι.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η οικονομική ανάκαμψη ήταν ευρεία σε όλες τις κατηγορίες, με την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις καθώς και τις εξαγωγές να ενισχύονται σημαντικά πέρυσι.

Έτσι, αναμένει πως η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει μια σταθερή αναπτυξιακή δυναμική φέτος, εξακολουθώντας να υποστηρίζεται από τις ανοδικές τάσεις μετά το re-opening εξαιτίας της πανδημίας.

Ωστόσο, λόγω του απότομα αυξανόμενου πληθωρισμού, αναμένει ότι η επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και θα συνεχιστεί έως το 2023.