Την πρόωρη πλήρη αποπληρωμή ομολογιών από την Intralot Capital Luxembourg στις 9 Απριλίου, ανακοίνωσε η Intralot.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ανακοίνωσε στις 28 Μαρτίου, 2024 την απόφασή της να προβεί στις 9 Απριλίου του 2024 στην πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €99.568.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024.

Για την αποπληρωμή θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της INTRALOT με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών που εκταμιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2024. Με την αποπληρωμή αυτή το σύνολο των εν λόγω Ομολογιών θα έχει εξοφληθεί πλήρως.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου www.luxse.com και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intralot.com».

Διαβάστε ακόμη: