Από την 5η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (ΕΚ) θα λειτουργεί σε νέο κτήριο γραφείων, στην οδό Ιπποκράτους. «Δε θα υπάρξει καμία αλλαγή στα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», επισημάνθηκε.

Συγκεκριμένα η νέα διεύθυνση της Επιτροπής είναι στην οδό Ιπποκράτους 3 – 5, 10679, Αθήνα, ενώ μέχρι τη μετεγκατάσταση, θα εφαρμοσθούν αλλαγές στη λειτουργία της, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο και η εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΚ από 1η έως 5η Δεκεμβρίου, θα λειτουργήσουν μόνο ηλεκτρονικά και όχι με φυσική παρουσία λόγω μεταστέγασης των γραφείων στο νέο κτήριο.

Οι συναλλασσόμενοι με την ΕΚ, για υποθέσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για κατάθεση εγγράφων στην Επιτροπή. Σε αυτό το διάστημα, για όσα μηνύματα αποσταλούν, τυχόν ενημέρωση για αριθμό πρωτοκόλλου θα γίνει από την 6η Δεκεμβρίου.

Η επικοινωνία με την ΕΚ για τυχόν ερωτήματα, κατά τις ημέρες 01/12 και 02/12, μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], είτε μέσω των τηλεφώνων 210–3377100 ή 6951782754.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Λόγω της μεταστέγασης της ΕΚ στο νέο κτήριο, εντός του Σαββατοκύριακου και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου και ώρα 06:00, δε θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές / ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει μέσω των υποδομών καθώς και η ιστοσελίδα.

Δεσμευτικές προθεσμίες

Οι εκ του νόμου δεσμευτικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν. Οιαδήποτε τροποποίηση θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη ή / και θα αναρτηθεί δημόσια στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε ακόμη: