Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Helikon Investments Limited, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 25/01/2023, ανήλθε σε 5.01% (1.55% προερχόμενα από μετοχές και 3.46% μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων) επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.957.220 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η εταιρεία από την Helikon, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 25/01/2023, ανήλθε σε 5.08% (1.57% προερχόμενα από μετοχές και 3.51% μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων) επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.957.220 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: