Στο 5,01% ανήλθε το ποσοστό της Helicon Investments Ltd, ένα fund το οποίο έχει γραφεία σε Λονδίνο και Μιλάνο ενώ εμφανίζεται με φορολογική έδρα τα νησιά Jersey.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το ποσοστό, ή μέρος αυτού, το έχει αποκτήσει από άλλο fund ή απέκτησε τις μετοχές μέσω της αγοράς.

Πάντως, η τοποθέτηση πριν ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας, αν μη τι άλλο δείχνει μια σιγουριά την οποία δεν την ασπάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος.