Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Unity στους μετόχους της Entersoft, ξεκινά από αύριο η περίοδος αποδοχής, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η Unity, εταιρικό σχήμα που αποτελείται από την Olympia Group το επενδυτικό fund του Πάνου Γερμανού, με την υποστήριξη διεθνούς επενδυτή, την Imker Capital, κατέχει ήδη το 37,26% των μετοχών της Entersoft. Με την Δημόσια Πρόταση πρόκειται να αποκτήσει επιπλέον 53,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (16.102.481 μετοχές), ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να κατέχει το 90,93%.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Unity προσφέρει την τιμή των 8 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Δημόσιας Προσφοράς. Πρόκειται για τιμή αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με την μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου που είναι στα 7,38 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα υπολογίζεται ότι το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης θα ξεπεράσει το ποσό των 128,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία προβλέπεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, με έναρξη στις 11.06.2024 και λήξη στις 09.07.2024.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Για το α’ τρίμηνο του 2024 τα έσοδα της Entersoft διαμορφώθηκαν στα 11,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 (€10,1 εκατ.)

Τα EBITDA της εταιρείας ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€3,9 εκατ.).

Τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν αύξηση κατά 9% στα 3,37 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€3,1 εκατ.). Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται σε €12,3 εκατ. έναντι €11,2 εκατ. στο τέλος της περυσινής χρήσης 2023 και τα καθαρά διαθέσιμα σε €4 εκατ. μετά την αφαίρεση του δανεισμού ύψους €8,3 εκατ.

Στα μέσα Μαΐου, κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για τη θετική πορεία της εταιρείας για το 2024, ενώ εντός του καλοκαιριού ανακοινώθηκε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση των τριών θυγατρικών της εταιρείας. Σημειώνεται ότι για το το 2023 η Entersoft είχε έντονη δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα καθώς ολοκληρώθηκαν 4 νέες εξαγορές ενώ ολοκληρώθηκε το σχέδιο εσωτερικής αναδιάρθρωσης και απλοποίησης της δομής με τη συγχώνευση εταιρειών στη Ρουμανία.

Για το 2024, η εταιρεία είχε ξεκαθαρίσει ότι θα κινηθεί σε παρόμοιο δρόμο και θα επιδιώξει διψήφιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει την αναζήτηση νέων ευκαιριών εξαγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Διαβάστε ακόμη