Σε περίπου δύο μήνες από σήμερα θα περάσει και τυπικά σε ιταλικά χέρια και στον Ομιλο Κοπελούζου η ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η Italgas, που είναι ο διαχειριστής δικτύου διανομής αερίου της Ιταλίας και πλειοδότης του διαγωνισμού πώλησης του 100% του ελληνικού ομίλου θα πληρώσει τα 733 εκατομμύρια του διαγωνισμού μέχρι τις αρχές Απριλίου και θα αναλάβει την εταιρία, ενώ εν συνεχεία θα παραχωρήσει ποσοστό 10-20% στον Ομιλο Κοπελούζου.

Η μεταβίβαση του ομίλου της ΔΕΠΑ Υποδομών (θυγατρικές ΕΔΑ Αττικής και ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ) θα ολοκληρωθεί με την απόκτηση του μεριδίου 49% της Eni Gas e Luce στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Η Italgas ως ιδιοκτήτης της ΔΕΠΑ Υποδομών θα μπορεί να εξαγοράσει το προαναφερόμενο πακέτο μετοχών στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ που ανήκει σήμερα στην άλλη ιταλική εταιρία.

Η Eni Gas e Luce έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει και να πουλήσει το μερίδιο της. Με βάση τη «φόρμουλα» που είχε συμφωνηθεί στον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, ο νέος επενδυτής θα αποκτήσει και το μειοψηφικό ποσοστό και το μάνατζμεντ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ πληρώνοντας 170 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης για την απόκτηση όλου του ομίλου αναμένεται να φτάσει στα 940 εκ. ευρώ. Το τίμημα θα εισπράξουν το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛ.ΠΕ ως μέτοχοι.

Προϋπόθεση είναι, με βάση τους όρους τους διαγωνισμού, η ολοκλήρωση δύο προαπαιτουμένων:

α) Η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού του συμβολαίου που υπογράφηκε ανάμεσα στους πωλητές και τον επενδυτή στις 10 Δεκεμβρίου του 2021. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες ανταγωνισμού με την ανάληψη της ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas και

β) Η χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για να γίνει αυτό το βήμα θα πρέπει πρώτα να δοθεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στη συνέχεια να υποβληθεί το σχετικό αίτημα στον Ρυθμιστή.

Επόμενο βήμα από την πλευρά των ιταλών θα είναι να εισέλθει ο όμιλος Κοπελούζου μέσω της θυγατρικής του ΦΑΕΘΩΝ της κας Ελμίνας Κοπελούζου με ποσοστό 10 έως 20% στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Η σχετική συμφωνία είχε γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές Italgas και ομίλου Κοπελούζου, πριν το διαγωνισμό για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Οι στόχοι των νέων ιδιοκτητών είναι να επενδύσουν έως το 2030 άνω του 1 δις. ευρω. Με τα κεφάλαια αυτά, το μήκος των δικτύων διανομής όπου δραστηριοποιούνται οι ΕΔΑ Αττικής και ΘΕΣΣ και η ΔΕΔΑ θα αυξηθούν στα 11.500 χλμ. το 2030, από τα 6.875 χλμ. στο τέλος του 2022. Επίσης, τα σημεία παράδοσης θα ξεπεράσουν τα 1.050 το 2030, από 509 το 2020.