Η Alpha Bank παρουσίασε ένα πολύ ισχυρό set αποτελεσμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2024, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Axia Research, με καθαρά έσοδα (adj. net income) 13% πάνω απ’ ότι προέβλεπε η χρηματιστηριακή, καθώς και 20% πάνω από το consensus.

Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2024 δείχνουν σταθερά θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανοδική πορεία. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες κερδοφορίας της Alpha Bank κατά τη διάρκεια του ορίζοντα υλοποίησης του business plan.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή δίνει τιμή στόχο τα 2,3 ευρώ για τη μετοχή της τράπεζας, αλλά και σύσταση αγοράς (buy). Επαναλαμβάνει, δε, τις θετικές της προοπτικές (outlook), λαμβάνοντας υπόψη το 11,2% που εκτιμά για το RoTE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) το 2025, το οποίο η Axia χαρακτηρίζει ελκυστικό από άποψη αποτίμησης.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της επισκόπησης του δ’ τριμήνου 2023, ζήτησε να γίνει το επόμενο «βήμα» όσον αφορά το RoTE και η Alpha Bank το έκανε.

Τα αυξανόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ενισχύουν την ικανότητα αποδοχών του ομίλου, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει την πρόθεσή της για διανομή 20% από τα κέρδη του 2023 (συνολικά 122 εκατ. ευρώ) μαζί με την πρόθεσή της να πληρώσει το 50% σε μετρητά και το 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback), με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων που αναμένονται στις αρχές Ιουνίου.

Η Axia Research χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη λόγω της κεφαλαιακής ανατίμησης και της δυνατότητας ανάπτυξης του EPS, καθώς και της επίδρασης στην αποτίμηση της μετοχής.

Κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, τα αποτελέσματα α’ τριμήνου δείχνουν ισχυρή κερδοφορία και έναν δυναμικά διαχειριζόμενο ισολογισμό που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανοδική πορεία.

Διαβάστε ακόμη: