Ένα δύσκολο ουσιαστικά αλλά και τεχνικά εγχείρημα όπως αυτό της δημιουργίας του 5ου πόλου με τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια βρίσκεται στην τελευταία του φάση, με την ισχυρή προσδοκία των αρχών αλλά και της αγοράς η νέα τράπεζα να ενισχύσει μεταξύ άλλων τον ανταγωνισμό μέσα από την δημιουργία ενός πιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα επικεντρώνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα επιτελεία των τραπεζών του ΤΧΣ και των συμβούλων τους έχουν ενσκήψει στο εγχείρημα και προετοιμάζουν με προσοχή τα επόμενα βήματά τους δεδομένου πως η συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών έχει επί της αρχής επιτευχθεί.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη δημιουργία του 5ου πόλου

Βήμα Α: Να δοθεί το πλήρες κείμενο της οικονομικής και νομικής συμφωνίας στις αρχές και κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος (μέχρι την επόμενη Παρασκευή 12/7/24) όπου θα καθίσταται σαφής η αποτύπωση των κεφαλαιακών αναγκών των οντοτήτων, και με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κεφάλαια. Εκεί θα αποτυπώνονται και οι νομικές διασφαλίσεις των μετόχων όπως επίσης και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Βήμα Β: Τα παραπάνω κείμενα και κυρίως η οικονομική συμφωνία θα δοθεί στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Rothchild και την JP Morgan προκειμένου αυτοί να εκφράσουν άποψη για την δίκαιη αποτίμηση (evaluation opinion) με βάση τις προβλέψεις του εγχειρήματος ώστε να δοθεί τελικώς το “Fairness opinion” που θα οδηγήσει και σε θετική εισήγηση το Ταμείο προκειμένου να αυτό εγκρίνει τη συμφωνία με σύγκλιση του διοικητικού του συμβουλίου.

Βήμα Γ: Η εμπορική- οικονομική συμφωνία, η νομική συμφωνία και το business plan για τη συγχώνευση αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και αποδοχής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βήμα Δ: Κατόπιν της έγκρισης του ΤΧΣ ενημερώνονται όλες οι αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ) και ξεκινάει η υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ας σημειωθεί πως συγχρόνως με την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δύο τράπεζες Attica Bank και Παγκρήτια καταθέτουν στο Υπουργείο Οικονομικών τον πλήρη φάκελο και την αίτηση για την ένταξη του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων τους στον Ηρακλή ΙΙΙ.

Αυτή ακριβώς η ενέργεια είναι που θα διαμορφώσει και τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν για κάθε μία από τις δύο τράπεζες.

Διαβάστε ακόμη