Μηδένισε τη συμμετοχή της στην Attica Bank η Rinoa Ltd, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην τράπεζα. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Rinoa και ο Christian Udo Schoening, μεταβίβασαν τις 120.861.838 μετοχές της τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή Rinoa LTD ήλεγχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας

Σε συνέχεια της από 02-02-2023 ανακοίνωσης της, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του κ. Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά τη σχετική μεταβίβαση των 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή Rinoa LTD ήλεγχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), η Rinoa LTD δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή της Τράπεζας (και συνεπακόλουθα κανένα δικαίωμα ψήφου), ενώ μηδενίστηκε και η έμμεση συμμετοχή του Christian Udo Schoening υπό την ιδιότητα του ως τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO) της Rinoa LTD.

Οι εξελίξεις στην Attica

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη ανακοινώθηκε από την Attica Bank η τριμερής συμφωνία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), του ΤΜΕΔΕ και της Ellington για την αζήμια αποχώρηση της τελευταίας από την τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Rinoa LTD – Ellington Solutions, συμφερόντων του αμερικανικού ομίλου, μεταβίβασαν την περασμένη Δευτέρα τις μετοχές τους που αντιστοιχούν στο 8,08% της τράπεζας, στο ΤΜΕΔΕ, το οποίο ελέγχει πλέον το 20,11%.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αρχική συμφωνία για τη δρομολογημένη αύξηση κεφαλαίου των 473 εκατ. ευρώ συνεχίζει να ισχύει ως προς το ΤΧΣ και το ΤΜΕΔΕ.

Διαβάστε ακόμη: