Λίγο – πολύ ήταν γνωστές οι καταγγελίες, ενω η καταγγελία του Συλλόγου εμπορουπαλλήλων Αθήνας είχε μια στόχευση καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς πριν από την Κυριακή, όπου τα καταστήματα θα είναι ανοικτά.

Αδιαμφισβήτητα δεν έπεσαν ως κεραυνός εν αιθρία οι εργασιακές καταγγελίες κατά της Jumbo.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διοίκηση Βακάκη επιχειρεί με εσωτερικό κανονισμό να μετακινεί και να αποσπά οποιονδήποτε εργαζόμενο από το τμήμα ή το κατάστημα ή την εγκατάσταση στο οποίο εργάζεται, «σε άλλο τμήμα ή κατάστημα ή εν γένει θέση της ίδιας ή σχετικής ειδικότητας στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας! Δηλαδή αυτό το μήνα Αθήνα, τον άλλο Θεσσαλονίκη».

Με βάση τον ίδιο κανονισμό, η εταιρεία μπορεί εκτός από παρατηρήσεις και επιπλήξεις να επιβάλει πρόστιμο «στον παραβάτη – εργαζόμενο» αφαιρώντας του μέχρι και το 1/4 του μηνιαίου μισθού του».

Επίσης έχει τη δυνατότητα να ορίζει τη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, τις ώρες έναρξης και λήξεως της εργάσιμης ημέρας, τις διακοπές εργασίας του προσωπικού της και το σύστημα εργασίας. Μάλιστα σε συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι ως χρόνος εργασίας θεωρείται αποκλειστικά και μόνο εκείνος, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν πραγματική υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί.

Τώρα ο δαιμόνιος “βιομήχανος της χαράς” κ. Α. Βακάκης πρέπει αφενός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κακής φήμης και αφετέρου να εφαρμόσει τα κριτήρια ΕSG.

Και τα τρία κριτήρια προφανώς είναι κάπως προβληματικά.

Με λίγα λόγια, από την τεράστια ρευστότητα της εταιρείας ( 751 εκατ. ευρώ ) πρέπει να βρεθούν λύσεις για τους εργαζομένους, τα προϊόντα και τέλος την διακυβέρνηση της εταιρείας.

Jumbo: Καταγγελίες για γαλέρα και εσωτερικό κανονισμό – Σάλος στο Twitter με το #cancel_jumbo