Κοντά στα 500 εκατ ευρώ κατά την τριετία 2020-2022, υπολογίζεται η αξία των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλλε η εταιρεία για λογαριασμό των πελατών της παρέχοντας σε αυτές ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Η “Αγγελακάκης και Συνεργάτες” έχει έδρα την Θεσσαλονίκη αλλά ήδη υπερβαίνει τα στενά γεωγραφικά της όρια αφού διαθέτει στελεχωμένα  υποκαταστήματα σε  Αθήνα και Μόναχο.

Τα επενδυτικά σχέδια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τα Logistics κατείχαν την μερίδα του λέοντος αφού ξεπέρασαν το 70% επί του συνόλου των πελατών της για τους οποίους υπεβλήθησαν,κατά την τριετία 2020-2022,προτάσεις για επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επιπρόσθετα δείγμα της αποτελεσματικότητας των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία είναι ότι οι εγκριθείσες επιχορηγήσεις, για την ίδια περίοδο αναφοράς, ξεπέρασαν τα 200 εκ ευρώ ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την υλοποίηση των συγκεκριμένων ιδιωτικών επενδύσεων που με την σειρά τους θα επιφέρουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Όσον αφορά στην μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων, με βάση το πελατολόγιο της εταιρείας, αυτή εντοπίσθηκε στον Τουρισμό, τα Logistics και την Ανάπτυξη Λογισμικού με το μέσο ποσοστό απορροφητικότητας να ξεπερνά, κατά μέσον όρο το 80%.

Εκτιμώντας τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2023 η αξία των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν θα φθάσουν τα 255 εκ ευρώ με τον κλάδο της πληροφορικής να έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα ενώ για το σύνολο της τετραετίας 2020-2023 το αντίστοιχο μέγεθος θα προσεγγίσει τα 760 εκ ευρώ.

Όσον αφορά στην στρατηγική της εταιρείας αυτή θα επικεντρωθεί:

  • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς της καθώς και στην αναδιάρθρωση της εταιρικής της ταυτότητας
  • Στην ίδρυση και οργάνωση υποκαταστημάτων σε ΗΠΑ και Κύπρο.
  • Στην περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στο Μόναχο
  • Στην υιοθέτηση προγραμμάτων για διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της
  • Στην διαρκή βελτίωση των εσωτερικών της διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα