Το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ κατέβαλλαν οι Έλληνες πολίτες από την τσέπη τους για φάρμακα το 2021, σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), με τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Ειδικότερα, 383 εκατ. ευρώ αφορούσαν στη θεσμοθετημένη συμμετοχή (0%, 10%, 25%) για φάρμακα, ενώ στα 267 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ποσό που κατέβαλλαν για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής τιμής.

Αναφορικά με τις άμεσες πληρωμές, στην αποζημιούμενη αγορά η συμμετοχή των ασθενών το 2021 εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ, ενώ οι πολίτες επέλεξαν να πληρώσουν 521 εκατ. ευρώ για φάρμακα που αποζημιώνονται (out of pocket), ποσό το οποίο παρουσιάζει ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2020.

Για τα ΜΗΣΥΦΑ, οι Έλληνες πλήρωσαν 308 εκατ. ευρώ, ενώ για φάρμακα της αρνητικής λίστας έδωσαν 129 εκατ. ευρώ. 1 στα 3 φάρμακα ήταν γενόσημο, καθιστώντας τη διείσδυση των γενοσήμων χαμηλή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε πολύ καλύτερη θέση από το 2012 (από 18,6% στο 36,2%).

Όπως προκύπτει, η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε για μια ακόμη χρονιά στα 2,0 δισ. ευρώ το 2021 έναντι των 5,1 δισ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας συνολική μείωση -60,8%.

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας, η οποία για το 2021 έφτασε στο 1,3 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από κάθε άλλη χρονιά. Σημειώνεται ότι το 2012, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή των επιστροφών η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας ήταν 272 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ καθορίστηκε στα 621 εκατ. ευρώ για το 2021, μειωμένη κατά -18,7% σε σχέση με το 2015 (764 εκατ. ευρώ), πριν την επιβολή κλειστού προϋπολογισμού. Η συνεχόμενη μείωση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβάρυνσης της φαρμακοβιομηχανίας (μέσω των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και υποχρεωτικών και εθελοντικών εκπτώσεων), η οποία για το 2021 έφτασε τα 624 εκατ. ευρώ.