Επιτυχής ήταν η δημόσια προσφορά ομολογιών της INTRALOT ύψους έως 130 εκατ. ευρώ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε κάλυψη κατά περίπου 1,5 φορά. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως υπήρξε σημαντική συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές, κάτι που διευρύνει έτι περαιτέρω τη βάση όσων συμμετέχουν στο στόρι της επόμενης ημέρας του Ομίλου.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, προσφέρθηκαν κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο κλειδώνει προς το άνω εύρος της απόδοσης. Ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένονται εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται πως η έκδοση του ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και όπως έχει ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί στο 6-6.4%.

Αμέσως μετά το retail bond η εταιρεία θα κλείσει και το κοινοπρακτικό δάνειο των 100 εκατ., για το οποίο υπάρχει συμφωνία με πέντε ελληνικές τράπεζες, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου με ανεξόφλητο υπόλοιπο 229,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της ολικής επαναφοράς του Ομίλου ώστε ο καθαρός δανεισμός του ομίλου να υποχωρήσει περίπου στα 340 εκατ. Ευρώ και σε μια σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA στο 2,4x.

Σύμβουλος Έκδοσης για την ομολογιακή έκδοση είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, Ανάδοχοι οι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx. Νομικοί Σύμβουλοι της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι τα Νομικά Γραφεία Παπαπολίτη και Καρατζά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (εφεξής «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Έκδοση»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Διαβάστε ακόμη: