Εσωτερικός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ της εισηγμένης στην αμερικανική κεφαλαιαγορά ναυτιλιακή εταιρεία Genco Shipping & Trading Limited και του Γιώργου Οικονόμου ο οποίος έχει αγοράσει το 5% της εταιρείας.

Ο Έλληνας εφοπλιστής ζητάει ενόψει τη Γενικής Συνέλευσης να εισέλθει στο ΔΣ δικός του άνθρωπος και η νυν διοίκηση της Genco να στέλνει επιστολή στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους μετόχους κατηγορώντας τον για την πολιτική που ακολουθεί ενώ στηλιτεύει την επαγγελματική πορεία του υποψήφιου που προτείνει ο Γιώργος Οικονόμου.

Του καταλογίζει ότι πρόκειται για ανταγωνιστή που επιδιώκει πρόσβαση στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφού έχει μερίδια και σε άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Του καταλογίζουν ότι «είναι γνωστός σε όλο τον κλάδο και την επενδυτική κοινότητα για το ιστορικό κακών πρακτικών διακυβέρνησης και φέρνει μαζί του ένα ξεχωριστό ιστορικό αυτοδιαπραγμάτευσης και καταστροφής της αξίας των μετόχων. Επίσης κάνουν αναφορά στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με τα α πλοία του ομίλου του.

«Επικοινωνούμε μαζί σας επειδή θέλουμε την ψήφο σας “ΥΠΕΡ” των υποψηφίων διευθυντών της Genco στην επερχόμενη Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων» αναφέρεται αρχικά στην επιστολή και στη συνέχεια στρέφεται στον Γιώργο Οικονόμου:

«-Ο Γιώργος Οικονόμου απέκτησε πρόσφατα περίπου 5% των μετοχών της εταιρείας και επιδιώκει την υποψηφιότητα που επέλεξε ο ίδιος για να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο κ. Οικονόμου έχει επίσης λάβει παρόμοια μερίδια σε άλλες εταιρείες του κλάδου. Πρόκειται για ανταγωνιστή που επιδιώκει πρόσβαση στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

-Είναι γνωστός σε όλο τον κλάδο και την επενδυτική κοινότητα για το ιστορικό κακών πρακτικών διακυβέρνησης και φέρνει μαζί του ένα ξεχωριστό ιστορικό αυτοδιαπραγμάτευσης και καταστροφής της αξίας των μετόχων.

-Στη Genco, επιδιώκει μια ατζέντα που βασίζεται σε ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών και μια προσφορά αυτοπρομήθειας με premium που θα διπλασιάσει την καθαρή μας μόχλευση και θα περιορίσει την ικανότητά μας να πληρώνουμε μελλοντικά μερίσματα.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοικητική μας ομάδα εξέτασαν διεξοδικά και τα δύο σχέδια και αποφάσισαν ότι είναι ιδιοτελή, κοντόφθαλμα και δεν είναι προς το συμφέρον της Genco και όλων των μετόχων της.

-Κάθε ψήφος μετράει – ψηφίστε “ΥΠΕΡ” των υποψηφίων της Genco.

-Ψηφίζοντας “ΥΠΕΡ” για κάθε έναν από τους επτά υποψηφίους της Genco και ψηφίζοντας “ΚΑΤΑ” για τον υποψήφιο του Οικονόμου και την πρότασή του για τους μετόχους, μπορείτε να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την ολοκληρωμένη στρατηγική μας για την αξία, έτσι ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε τις προοπτικές ανόδου της επένδυσής σας στη Genco».

Για τον Γιώργο Οικονόμου όμως αναφέρει και άλλα η διοίκηση της Genco:

– Οι μέτοχοι της Genco θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα όταν ο Οικονόμου ισχυρίζεται ότι ανησυχεί για την κατανομή του κεφαλαίου. Το ιστορικό του είναι η κατανομή κεφαλαίου αναμεμειγμένη με συγκρούσεις συμφερόντων, αυτοδιαπραγμάτευση και καταστροφή της αξίας των μετόχων για προσωπικό όφελος. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Genco, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην κατανομή κεφαλαίου με γνώμονα την επίτευξη αποδόσεων για ΟΛΟΥΣ τους μετόχους.

– Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες του Οικονόμου στην DryShips, την τελευταία δημόσια εταιρεία του, είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο διεξήγαγε τις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του και χρησιμεύουν ως προειδοποίηση για τους μετόχους της Genco. Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονταν από:

-Απότομες και αινιγματικές αποκλίσεις της εταιρικής στρατηγικής,

-Υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση στην αιχμή των κύκλων της αγοράς,

-Μια σειρά από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη,

-Αυτοδιαπραγμάτευση και κακή εταιρική διακυβέρνηση.

– Με μια σειρά από βήματα, ο Οικονόμου ανέβασε το ποσοστό ιδιοκτησίας του στην DryShips από 0,01% τον Μάρτιο του 2017 σε 83% των μετοχών λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, προτού ιδιωτικοποιήσει την DryShips, καταστρέφοντας στην πορεία την αξία των άλλων μετόχων.

Τα βήματα αυτά περιλάμβαναν:

– Τη διενέργεια μιας σειράς μεγάλης κλίμακας προσφορών μετοχών με υψηλό βαθμό απομείωσης το 2016 και το 2017, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη εκμηδένιση της αξίας των μετόχων5.

– Η σύναψη μιας σειράς συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που έδωσαν τον έλεγχο της DryShips στον Οικονόμου χωρίς οι άλλοι μέτοχοι να λάβουν πριμ ελέγχου.

– Εξαγοράζοντας το υπόλοιπο 17% το 2019, καθιστώντας την DryShips ιδιωτική, αλλά με σημαντική έκπτωση σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού.

– Πέρα από την DryShips, το ρεκόρ αμφίβολης συμπεριφοράς και κρίσης του Οικονόμου συνεχίστηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η TMS Tankers του Οικονόμου συνέχισε να μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο, καθιστώντας την τον δεύτερο μεγαλύτερο μεταφορέα ρωσικού πετρελαίου, μια διάκριση που έφερε την εταιρεία του Οικονόμου στον κατάλογο των “διεθνών χορηγών πολέμου” της ουκρανικής κυβέρνησης.

Διαβάστε ακόμη: